Kur'an-ı Kerim'de Orta Doğu'da gönderilen peygamberlerin isimlerinin geçmesi, Tevrat'tan kopya edildiğinin göstergesi değil mi? Kur'an'da her kavme peygamber gönderildiğinden bahsediliyor, neden sadece Orta Doğu bölgesine gönderilen peygamberlerden

İnsanlık tarihi boyunca 124.000 peygamber gönderildiği hadislerde rivayet edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de her ümmete ve topluma peygamber gönderildiği ifade edilmiştir.

"Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir, hiç birine zulmedilmez." (Yunus, 10/44)

"Celâlim hakkı için biz her millete -Allah'a kullukda bulunun ve putlara ibadetden kaçının- diye bir peygamber gönderdik. "(Nahl, 16/36)

Gönderilen bu peygamberlerin çok az kısmının ismi zikredilmiştir. İsmi zikredilen bu peygamberler Orta Doğu da yaşayan peygamberlerdir. 

Kur'an-ı Kerim'de 124.000 peygamberin isimlerinin zikredilmesi mümkün değildir. Nitekim Orta Doğu'da Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler dışında bir çok peygamberler gelmiş olmasına rağmen onların da ismi zikredilmemiştir. 

Zikredilen peygamberler toplum içerisinde bilinen ve özellikle Hristiyan ve Yahudilerin de bildikleri peygamberlerdi. Kur'an-ı Kerim o günkü insanların bildikleri peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek onlara ders vermeyi amaçlamaktadır. 

Tevrat ve İncil de zikredilen peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi, bu kitapların tamamının Allah kelamı olduğunun ve bir kaynaktan geldiğinin göstergesidir. Bu konuda zikredilenler birbirinin kopyası değildir. Çünkü Allah'a, peygamberlere ve kitaplara olan iman hususu bütün ilahi kitaplar da var olan hükümlerdir. Bütün ilahi kitap ve peygamberler bu hususu insanlara bildirmek için gönderilmiştir.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 14-06-2013
1,643 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content