"İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya 21/91) ayetinde neden biz üfledik yazıyor?

Evvela şunu belirtelim ki, Kur’an’da Hz. Adem (as) için de söz konusu edilen “Ruhumuzdan üfledik/üfledim” mealindeki ayetlerde yer alan “ruhumuz”dan maksat Allah’ın bir parçası olan ruhu değildir. Çünkü parçaları olan bir varlık olma Allah’ın vasıflarına terstir.

Ünlü tefsir alimi Kadı Beyzavî’nin de ifade ettiği gibi, Kur’an’da -meal olarak-yer alan “ruhumuz”dan maksat bizim yarattığımız, bizim mahlukumuz olan ruh demektir. Ruhun Allah’a izafe edilmesi ona şeref kazandırmak içindir. Nitekim, “Evim, bahçem, kalemim” ifadesinden de bunların “benim” parçam değil, bana ait mülküm olduğunu anlıyoruz.

Biz kelimesi Kur’an’ın bir çok ayetinde yer almaktadır. Örneğin, “Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız”(Hicr, 15/9) mealindeki ayette de “biz” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, Allah’ın azametini, büyüklüğünü göstermeye yöneliktir. Ayrıca Allah’ın bin bir isim ve sıfatlarına da işaret eder.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 22-12-2011
2,070 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content