"Her kim Allah'a, melekle­rine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır." (Bakara, 2;98) Bir anne katil olan evladına şefkat edip düşman olmazken nasıl olur da Allah inkarcılara düşmanlık yapar?

Bakara Suresi, 98. Ayet: "Her kim Allah'a, melekle­rine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır."

Anne sadece şefkat hissiyle hareket edip de katil çocuğuna şefkat edip affedecek olsa, bu durum mazlumlara karşı bir merhametsizlik olur.

Oysa ki Allah tüm kullarına karşı hem şefkatli hem de adaletlidir. Allah âdil-i mutlak olmasından dolayı gerektiğinde kullarını cezalandırır.

Annenin şefkat hissiyle bir caniyi affetmesi, milyarlarca insanın hukukunu çiğnemekten başka bir şey olmaz. Çünkü bir masumu öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir.

Bu ayette ifade edilen düşman olmaktan kasıt -insanlar arasında olduğu gibi- kin tutmak değildir. Onların düşmanca davranışlarının cezasını vermeyi vaad etmek demektir.

Kulun Allah'a düşmanlığı O'na isyan etmesi, O'na itaatten uzak durması, O'nun sevdikle­rine düşmanlık etmesidir. Allah'ın kula düşmanlık etmesi ise onu âzaplandırması ve onun üzerinde bu düşmanlığın etkilerini izhar etmesidir. (İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 2/227.)

Ayette belirtilen inkarcı kafirler, Allah'a meleklerine ve Peygamberine düşmanlık yapmakla aynı zamanda tüm insanlığın ve tüm mahlukatın hukukunu da çiğnemiş oluyorlar.

Ayet onları hak ettikleri şekilde tehdit ediyor. "El-Cezaü min cinsil amel" yani "ceza amelin cinsindendir" kaidesi gereğince inkarcı kafirler de böyle bir tehditi hak etmişlerdir.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 19-08-2011
2,710 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content