"Ey inananlar! Size ne oldu ki, 'Allah yolunda, savaşa çıkın.' dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir." (Tevbe, 9/38) ayetini açıklar mısınız?

"Ey inananlar! Size ne oldu ki, 'Allah yolunda, savaşa çıkın.' dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir."(Tevbe, 9/38)

Tebük Seferi'nin hazırlık aşamasında, münafıklar halk arasında olumsuz propaganda yaparak hazırlıkları baltalama­ya çalışıyorlardı. İşte bu âyet de şartların zorluğundan ve bu tür propagandalar­dan etkilenerek başlangıçta yavaş davranan Müslümanlara bir uyarıda bulunul­muştur. Bu âyette hitap genel olmakla beraber daha ileride gelen âyetlerden, bu­rada eleştirilenlerin, iman zaafı içinde bulunan bazı yeni Müslüman olmuş kimse­ler, bedevîler ve münafıklar olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'da, belli bir kesimi ifa­de etmek üzere genele hitapta bulunma tarzındaki mecazların kullanımı yaygındır.

İlâhî ikaz üzerine Müslümanlar bu tür bozgunculuklara aldırış etmeden, Resûlullah (asv)'ın çağrısına yürekten icabet edip orduya büyük bir mali destek vermişlerdir. Kaynaklar, özellikle Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman, Abdurrahman b. Avf, Talha, Abbas ve Âsim b. Adî (Radiyallahu anhum ecmain) gibi sahâbîlerin özverili ve Kur'an'ın çağrısına gönülden uyma hususunda diğer Müslümanlara örnek olan davranışları hakkında ayrıntılı olaylar nakletmektedir. Bu bilgiler arasında, kadınların süs ve takılarını vererek bu bağış yarışına katıldıkları da yer almaktadır.(Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, III/45).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 22-04-2011
2,190 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content