Evrensel bir haram aylar olayı dünyada yoktur; ama Araplarda vardır. Kur'an-ı Kerim evrenselse, neden haram ayları (Tevbe 9/36) Arap örfündeki gibi anlatıyor?

Araplarda söz konusu olan bu haram aylar, Hz. İbrahim (as)’in hak dininden onlara miras kalan bir bilgidir. Cahiliye Arapları, bazen bunların yerlerini değiştirseler de, bu İbrahimî geleneği sürdürmüşlerdir.

Mealini vereceğimiz Tevbe Suresinin 36. ayetindeki ifadeler, “haram aylar” ın Cahiliye Araplarının bir icadı değil, eskiden beri bilinen bir ilahî takdir olduğunu göstermektedir.

Demek ki Kur’an’da yer alan “Haram aylar” ifadesi de Allah’ın nezdinde var olan ve dolayısıyla evrensel  boyutu olan bir hakikattir:

İlgili ayetin meali:

“Doğrusu, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü hürmetlidir / haram aylardır. İşte doğru hesap budur. O halde bu aylar konusunda kendinize zulmetmeyin, ve müşrikler nasıl sizinle top yekûn savaşıyorlarsa siz de onlarla top yekûn savaşın! Ve bilin ki Allah, ilahî sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.”(Tevbe, 9/36).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 03-02-2011
3,169 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content
vadim (doğrulanmadı)

soru neyse. cevap inananlar için tatmin edici.akla ruha kalbe uygun. tabii islamada uygun. siteyi hazırlayanlara teşekkür ederim. ALLAH bu siteyi hazırlayanları iki cihanda aziz eylesin, dünyada ve ahirette sıkıntı göstermesin,gönüllerinin muradını hayreyleyip şerlerini hayra tebdil eylesin, ALLAH katında en yüksek makam olan rıza makamına ulaştırıp hamd sancağı altında insanlığın iftihar tablosu, iki cihan güneşi, hatem-ül enbiya, habibi hüda, aleyhi ekmelüttehaya,rahmetenlil alemiyn, hazreti MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM Efendimiz ile buluşmayı, havz-ı kevserden içmeyi; nebiler,sıddıklar ve şehidlerle beraber; arşın gölgesinde,mahşerin azab ve sıkıntılarına uğramadan,cehennem ateşi dokunmadan cennete vasıl olmayı, cennette hazreti muhammed mustafa'ya komşu olmayı, CEMALULLAH'ı görmelerini CENAB-I ALLAH RABBULALEMİN'in ism-i azamından niyaz ederim. Amin...amin...amin...