“Bu eskilerin masallarıdır" diyenlerle "Biz bunu önceki kitaplarda işitmedik" diyen kşileri karşılaştırdığımızda bu iki grup arasında nasıl bir fark var?

İnkârcılar farklı kesimlere mensup oldukları için, itirazlarını farklı şekilde seslendirmişlerdir.

Özellikle müşrikler, eski kitaplardan da mahrum olduklarından ve peygamberlik kurumuna İnanmadıklarından, Kur’an hakkında “bu eskilerin masallarıdır" diyebilirler. Eski masallar sözüyle İran ve benzeri ülkelerin milletlerinden öğrendikleri bazı hikayeleri kast ediyorlar.

Tarih boyunca insanların masallar ürettiği bir gerçektir. Kendileri de buna inanmıyorlardı, fakat başka bir çare bulamayınca bu benzetmeyi yapıyorlar ve bunu bir teselli olarak kullanıyorlardı.

“Biz bunu önceki kitaplarda işitmedik” ifadesi, özellikle ehl-i kitap veya ehl-i kitaptan bazı şeyler öğrenmiş müşriklerin kullandığı bir argümandır. Bununla, “daha önce gelmiş ve insanlar tarafından kabul görmüş kitaplarda olmayan şeylerin bulunduğunu, bunun da -güya-Kur’an’ın semavî bir kitap olmadığına delil saydıklarını anlatmak istiyorlardı.

Halbuki bir yandan -Kur’an’da bulunan bazı ifadelerin benzerlik göstermesi veya açıkça Tevrat’tan aktarılması sebebiyle- bir taraftan “Kur’an eski kitapların kopyasıdır” diyorlardı. Diğer yandan da “eski kitaplara benzemiyor” diye itiraz ediyorlardı. Bu çelişkili ifadeler onların çaresizliklerini gösteren tarihi bir belgedir.

Kur’an’da, bu çok farklı ve de çelişkili ifadelerine yer verilmek suretiyle itirazcıların ne kadar zavallı bir duruma düştüklerine de işaret edilmiştir.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 02-12-2011
2,021 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content