Bakara 178. ayette bahsedilen öldürülenlere uygulanacak kısas ile hüre karşı hür, köleye karşı köle kısas edilir, ifadesinden kasıt, kan davası mıdır?

Bu ayetin kan davasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Buradaki  “hür bir kimsenin hür bir kimseyle kısas olması…” manasına gelen ifadede, rastgele herhangi hür bir kimsenin öldürülen hür bir kimseye karşılık kısas olduğu anlatılmıyor. “Hiçbir kimse başkasının suçundan dolayı sorumlu tutulamaz.” (bk. Necm, 53/38) mealindeki ayette böyle bir şeyin büyük bir zulüm olduğunun altı çizilmiştir.

Burada,  sosyal hayatın değişik katmanları olan insanların hepsinin birbirlerine kısas olacağı anlatılmaktadır. Buna göre, -ister erkek ister kadın olsun- hür bir kimse hür bir kimseyi öldürürse, bu katil olan hür adam öldürdüğü hür kimseye karşılık kısas olur. Yine bir köle bir köleyi öldürürse o da öldürdüğü kimseye karşılık kısas olur.

Bu konu tefsir ve fıkıh kitaplarında detaylarıyla anlatılmıştır. Ve hiçbir kaynakta sorudaki gibi "kan davası” şeklinde bir anlayışa yer verilmemiştir.

İlave bilgiler için tıklayınız:

 

Kısasa kısası nasıl anlamalıyız? Nerelerde kısas uygulanabilir? Sınırı nedir?

KISAS

KAN DAVASI

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 19-03-2010
3,000 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content