Aynı konu anlatılmasına rağmen, Bakara 63. ayette Tûr olarak bildirilen Dağ, Araf 171. ayette Cebel olarak bildirilmiş. Bu farkın nedenini açıklayabilir misiniz?

Bir rivayete göre, Tur; Sina'da bulunan Bebriye dağının üzerindeki bir tepenin adıdır. Daha çok meşhur olan görüşe göre, Tur kelimesi, dağ, anlamına gelir. Bu kelime, Kenanîlerden İbranilere, oradan da Arapça'ya geçmiştir. (bk.  İbn Aşur, Bakara, 63. ayetin tefsiri). Tur; kelimesinin Suryanîce'de dağ anlamına geldiğini söyleyenler de vardır.

a. Aynı konuda bir yerde Tur, ikinci yerde dağ denilmesinde, müteradif/eşanlamlı kelimelerin kullanılması tercih edilmiş olabilir. Çünkü, eşanlamlı kelimelerin kullanılması, edebiyat bakımından önemlidir, konuşanın dil genişliğini gösterir.

b. Tur kelimesinin kullanılması, Ehl-i kitabın, Cebel kelimesinin kullanılması ise Müslümanların duygularına hitap eden bir 'tenevvu'' sanatının icrası olabilir. Çünkü, bu ayetlerde Ehl-i kitapla ilgili olay anlatılıyor, ama Kur'an'ın muhatabı ise Müslümanlardır.

c. Kur'an'ın tasvir ettiği müteşabih şeklin mahiyeti ne olursa olsun, Tur kelimesi tepe/küçük dağ anlamına da geldiği için, Bakara suresinin 63. ayetinde 'REFA'NA= kaldırdık' fiiliyle kullanılmasına uygun düşmüştür. Çünkü, -Allah'ın kudret açısından değil, insanların zihin kapasitesi bakımından- küçük bir dağın, bir tepenin kaldırılması, büyük bir dağın kaldırılmasından akla daha yatkın gelir. 

Araf suresinin 171. ayetinde ise, 'NETAKNA=kökünden söküp üzerlerine kaldırdık' kelimesi kullanılmıştır. Burada Allah'ın kudreti nazara verildiği için tepe değil, 'cebel=dağ'ın kullanılması çok uygun düşmüştür.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 21-08-2009
3,051 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content