A'raf Suresi 80. ayette Lut kavmi için "Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?" denilmektedir. Bazı hayvanlarda da eşcinsellik vardır. Bu ayet bilimselliğe aykırı değil midir?

"Lût'u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?.."(A'raf, 7/80)

Evvela, soruda tespit edildiği söylenen eşcinsellik insanlara değil, hayvanlara aittir. Hz. Lut (as) kavmi hayvan değil, insandır.

Ayette yer alan “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz?” mealindeki ifadeyi, daha önce böyle bir hayasızlığın asla olmadığı şeklinde anlamak mümkün olduğu gibi, “Sizin kadar hayasız, sizin kadar bu işi yaygın halde yapan kimse olmadı..” şeklinde de anlamak mümkündür. Bu sebeple ortada herhangi bir çelişki söz konusu değildir.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 26-08-2010
5,185 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir." (Bakara, 2/256) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

  2. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  3. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  6. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  7. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  8. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  9. Nisa 142. ayette münafıkların "Allah'ı pek az andıkları" belirtilmektedir. Bu ifade ile kastedilen mana nedir, Allah'ı anmak nasıl olmalıdır?

  10. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

Block title
Block content
MAHMUT AHMED (doğrulanmadı)

HAYVANLAR ALEMİ İLE İLGİLİ HENÜZ TAM BİR ÇALIŞMA OLMAMAKLA BİRLİKTE EŞCİNSELLİK SAPIKLIKTIR.EDEBE AHLAKA VE TABİATA AYKIRIDIR.İNSANI HAYVANDAN AYIRAN ÖZELLİĞİ AKILDIR ALLAH AZİMÜŞŞAN İNSANA AKIL VEREREK İRADESİNİ KULLANMASINI EMRETMİŞ VE SORUMLU TUTMUŞTUR ANCAK HAYVAN ŞUURLU VARLIK OLMADIĞI İÇİN SORUMLU DEĞİLDİR.VESSELAM