Ankebut Suresi 23. ayeti açıklar mısınız?

Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azab vardır. (Ankebut 23)

Ey İbrahim, veya Ey Muhammedi O kafirlere de ki: Yeryüzünde dolaşın. Ölüm sonrası dirilişi inkâr edenleri görün, bakın, Allah'ın kudretinin görün­tülerini izleyin. Bu kâinatı tek başına yaratanın O olduğuna işaret eden ayet­ler ve delilleri gözünüzle görün. O yaratmayı ilk olarak yapmaya tek başına muktedirdir. Buna muktedir olan Allah; insanları, Öldükten sonra da İkinci kez kıyamet gününde yaratmaya muktedirdir. Cenab-ı Allah'ın gücü herşeye yeter. İkinci yaratmada, yani Ölüm sonrası diriltmede Cenab-ı Allah, azabı hak eden kafirlerle isyankârları dilediği gibi cezalandırır. Kendi katından bir lütuf ve merhamet olarak kullarından bazılarını da azaptan kurtarıp esirger. Ey Ademoğlu, sen gökte de, yerde de Allah'ı aciz bırakamazsın. O'nun aza­bını kendinden savamazsın. Altta da, üstte de Allah'ın yargısından ve hük­münden kaçamazsın. Sizin içîn Allah'tan başka bir tanrı, dost ve yardımcı yoktur. O'nun azabına karşı size yardım edecek hiçbir kimse yoktur.

Allah'ın ayetlerini ve öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıkmayı inkar edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Doğrusu,ka­firler güruhundan başkaları Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. İşte bunlar için acı verici elemli bir azap vardır. Allah'a iman edip, öldükten sonra O'nun huzuruna çıkağacağma inanan kimseler, rablerininrahmetini ümid ederler. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyi kimselere ve iyilik yapan insanlara yakındır.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 14-01-2011
3,049 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content