Al-i İmran Suresi 50. ayetinde Hz. İsa (a.s.) hakkında Yahudilere haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildiği buyurulmaktadır. Neler helal kılınmıştır?

 "Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim." (Al-i İmran, 3/50)

Hz. İsâ (as)'ın kendisinden önceki ilâhî bildirimlerin hak olduğunu onay­layacağı, dolayısıyla tevhid inancının yerleşmesi içi bir Allah tarafından görevlendirilen peygamber dizisinin bir halkasını teşkil edeceği, bununla birlikte onun getireceği dinin pratiğinde öncekine göre farklılıklar bulunmasına bir engel de bulun­madığı bildirilmektedir. Hz. İsâ (as)'ın artık helâl olduğunu bildirdiği hususlar, müfessirlerin çoğuna göre, İsrâiloğullarının yanlış tutumları sebebiyle kendilerine yasaklanmış olan bazı gıdalardır.

Bazı tefsir kaynaklarında Hz. İsâ (as)'ın helâl olduğunu bildirdiği hususların, Hz. Musa (as)'dan sonra Yahudi din adamları tarafından konan yasaklarla ilgili olduğu belirtilir.( Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: I/424).

En'am suresi 146. ayette ise nelerin haram kılındığı bildirilmiştir:

"Yahudilere tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç, iç yağlarını da haram kıldık. Aşırı gitmelerinden ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru sözlüyüzdür."

Katade diyor ki: "Hz. İsa (as)'ın getirdiği şeriat, Hz. Musa (as)'ın getirdiğinden daha yumuşaktı. Zira Hz. İsa (as)'ın getirdiği şeriatla insanlara deve eti, bağırsak ve işkembe yağlan, bir kısım kuşlar ve balıklar helal kılınmıştı. Allah Teala, İsa (as)'a gönderdiği şeriatla pençeli kuşlar dışındaki şeyleri insanlara helal kıldı. (Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 2/267)

Hz. İsa (as), onlara Hz. Musa (as)'ın haram kılmış olduğu birtakım şey­leri helâl kılmıştı. İç yağlarının yenmesi ve buna benzer şeyler gibi. Fakat on­lara öldürmeyi, hırsızlığı ve ahlâksızca herhangi bir işi helâl kılmamıştı.

Yani Yüce Allah'ın,

"O Yahudilerin zalimlikleri sebebiyle kendilerine he­lâl kılınan bir çok temiz şeyleri üzerlerine haram kıldık." (Nisa, 4/160)

buyru­ğunda işaret edildiği gibi, zalimlikleri sebebiyle İsrailoğullarına haram kılın­mış bir takım temiz şeyleri helâl kılmak için geldim, demektir. Zalimlikleri sebebiyle İsrailoğullarına haram kılınanlar arasında balık, deve eti, iç yağları ve cumartesi günü çalışmak da vardır.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 27-10-2010
3,269 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content