VELÎ

VELÎ (*)

*Velî (a.i.c:evliyâ); 1-Allâh’ın 99 isimlerinden biri. 2-sahip 3-bir çocuğun her türlü hareketinden ve hâlinden sorumlu olan kimse 4-ermiş, eren.

2/ el-Bakara -257- ALLÂH, îmân edenlerin velîsidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velîleri ise tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.

3/ Âl-i İmrân -68- Doğrusu onların İbrâhîm'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber ve îmân edenlerdir. ALLÂH’da mü’minlerin velîsidir.

45/ el-Câsiye -19- ALLÂH müttakîlerin velîsidir.

Yazar:
Yusuf Sıddık
Kategorisi:
V
Gönderi tarihi: 04-04-2011
1,360 kez okundu
Block title
Block content