TUZAK & DÜZEN KURMA

TUZAK & DÜZEN KURMA

3/ Âl-i İmrân -54- (Yahûdîler)tuzak kurdular. ALLÂH onların tuzaklarını bozdu. ALLÂH tuzak kuranların en hayırlısıdır.

120- Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları tasalandırır. Bir fenâlığın gelmesine ise, âdeta bayılırlar. Şâyet siz sabreder ve ALLÂH’a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü ALLÂH, elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle ihâta etmiştir.

8/ el-Enfâl -30- Bir vakit de o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahud öldürsünler mi, yahud seni ülke dışına mı sürsünler diye birtakım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kuradursunlar, ALLÂH da tuzak kuruyordu. ALLÂH tuzak  kuranların en hayırlısıdır.

10/ Yûnus -21-İnsanlara uğradıkları bir dertten sonra bir nimet ve âfiyet tattıracak olursak, bir de bakarsın ki âyetlerimiz hakkında yine birtakım kötü düşüncelere sapmışlar! De ki: “ALLÂH’ın o tuzakların hakkından gelmesi, daha da çabuk gerçekleşir. Haberiniz olsun: meleklerimiz bütün o kurduğunuz tuzaklarınızı kaydedip duruyorlar.”

12/ Yûsuf -5-“Evlâdım!” dedi babası, “sakın bu rüyânı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır.”

13/ el-Ra’d -33- Tek tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten ALLÂH, hiç bunu yapmaktan âciz olan gibi olur mu? Bununla beraber, tutmuşlar ALLÂH’a ortak koşuyorlar. De ki “Haydi tavsîf edin, adlandırın bakayım onları! Kimdirler, necidirler, hangi işleri gerçekleştirmişler? Ne o, yoksa ALLÂH’a kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz. Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı edeceksiniz?” Doğrusu kurdukları tuzaklar o kâfirlere hoş gösterildi, hoşlandılar bundan ve hakk yoldan men’edildiler. Her kimi de ALLÂH saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur.

42- Kendilerinden önce geçenler de tuzaklar kurdular. Fakat bütün tuzaklar ALLÂH’ındır (ALLÂH’ın tedbîri, onların tuzaklarını boşa çıkarır). O, her insanın ne işlediğini pekiyi bilir. Yarın kâfirler de bu dünyanın sonunun kimin olduğunu anlayacaklardır.

14/ İbrâhîm -46- Onlar tuzaklar kurdular, ama ALLÂH nezdinde de onlara tuzak var, isterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsun!

16/ en-Nahl -26- Kendilerinden önceki kâfirler de Peygamberler için hîleler, tuzaklar kurmuşlardı. Ama netîcede ALLÂH onların binalarını tâ temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Hem de bu azab onlara hiç fark edemedikleri bir yerden gelmişti.

27/ en-Neml -50- Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı Biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını altüst ettik.

51- Bak işte onların tuzaklarının âkıbeti nasıl oldu! Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imhâ ettik!

70- Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma!

35/ Fâtır -10- Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla ALLÂH’ındır. Güzel ve temiz sözler O’na yükselir. Amel-i sâlihi, güzel ve makbûl işi de ALLÂH yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azab vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur.

43- Sebebi ise: dünyada sırf böbürlenip büyüklük taslamak ve bir de kötü bir tuzak kurmak istekleriydi. Halbuki kötü tuzak, sadece hazırlayanın ayağına dolanır, sadece onu perîşân eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları fecî âkıbetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen ALLÂH’ın nizâmında hiçbir tebdîl, hiçbir değişiklik bulamazsın!

37/ es-Sâffât -98- Ona tuzak hazırlamak istediler, ama Biz heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perîşân ettik.

40/ el-Mü’min -25- Mûsâ onlara Bizim tarafımızdan gerçeği getirince, “Onun yanında bulunan mü’minlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın” dediler. Fakat kâfirlerin hîle ve tuzakları boşa çıkar.

45- ALLÂH onu, o kâfirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azab kuşatıverdi.

52/ et-Tûr -42- Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki: Asıl kapana kısılacak olanlar, o kâfirler olacaklar.

71/ Nûh -22- Büyük hîle ve tuzaklar kurdular.

86/ et-Târık -16- Onlar bir tuzak kurarlar, Ben de bir tuzak kurarım.

*Cenâb-ı Allâh’ın kurduğu tuzak; ferdin, toplumun, bilumum mahlûkatın lehine, şerirlerin şer tuzakları aleyhinedir. Şerirlerin kurduğu tuzaklar ise ferdin, toplumun, bilumum mahlûkatın aleyhinedir.

(Bkz: MEKR)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
T
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,088 kez okundu
Block title
Block content