TUĞYAN

 *Tuğyan(a.i); taşma, taşkınlık, azgınlık, coşkunluk. (Rûhu’l Beyân)

 -İsyanda, itaatsizlikte sınırı aşmak. (Râgıb el-İsfehâni)

2/ el-Bakara -15- ALLÂH onlarla istihza ediyor da tuğyanları içinde bocalarlarken kendilerini sürüklüyor.

5/ el-Mâide -64- Bir de Yahudîler « ALLÂH’ın eli bağlı» dediler, ve dedikleriyle dilediği gibi bahşediyor, celâlim hakkı için sana rabbından indirilen onlardan bir çoğunun tuğyanını ve küfrünü arttıracaktır, maamafih Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek buğz ve adavet bıraktık, her ne zaman harb için bir yangın tutuşturdularsa ALLÂH onu söndürdü, hep yer yüzünde fesad için koşarlar, ALLÂH ise müfsidleri sevmez.

68- De ki: Ey Ehli kitab! Siz Tevrâtı ve İncîli ve daha size rabbınızdan indirileni tutub icra etmedikçe hiç bir şey değilsiniz, Celâlim hakkı için sana rabbından indirilen -bu Kur'ân- onlardan bir çoğunun tuğyanını ve küfrünü artıracak, o halde kâfirlere acıyacağın tutmasın.

17/ el-İsrâ -60- Ve unutma ki vaktiyle sana haberin olsun ki, dedik: rabbın o insanları ihata etmiştir, o sana gösterdiğimiz temaşayı ve Kur'anda lâ'net edilen ağacı da sırf insanlara bir imtihan için yapmışızdır, biz onları tehdid ediyoruz, o onlara büyük bir tuğyan artırmaktan başka netice vermiyor

18/ el-Kehf -80- "Oğlana gelince, onun ana babası mü’min kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk."

20/ Tâ hâ -45- Rabbenâ dediler, korkarız ki bize şiddetle saldırır, yahud tuğyanını artırır.

81- Size verdiğimiz rızıkların en hoşlarından yeyin ve hakkında tuğyan etmeyin ki sonra üzerinize gadabım iner, her kim üzerine de gadabım inerse o uçuruma gider.

50/ Kâf -27- Arkadaşı der: ya Rabbenâ onu ben azdırmadım velâkin kendisi uzak bir dalâl içinde idi.

53/ en-Necm -52- Daha evvel de Nûh’un kavmini, çünkü bunlar pek zâlim, pek azgındılar.

69/ el-Hâkka -11- Halbuki Biz o su tuğyan ettiği vakıt sizi akan gemide taşıdık.

79/ en-Nâzi’ât -17- Haydi demişti git Firavna da, çünkü o pek azdı.

91/ eş-Şems -11- Semûd inanmadı azgınlığından.

96/ el-Alâk -6- Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder.

Yazar:

Kategorisi:
T
Gönderi tarihi: 04-04-2011
1,491 kez okundu
Block title
Block content