TAYYİB

*Bir şey lezzetli olmak, güzel, temiz ve helâl olmak, yer bereketli ve bolluk olmak anlamındaki ’t-y-b’ kökünden türeyen Tayyib; hoş, güzel, iyi, lezzetli, fazîletli, helâl, hayrı çok nefsin ve duyu organlarının lezzet aldığı şey demektir. Çoğulu; tayyibün, tayiybîn, dişil şekli tayyibe çoğulu tayyibât’tır. Habîs’in zıddıdır. Tayyib kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 46 defa zikrolunmuştur. Tamamen olumlu anlamda kullanılmıştır. (Diyânet)

10/ Yûnus -22- O, sizi denizde ve karada, hattâ içinde bulunduğunuz gemilerde gezdirendir. Gemiler içindekileri hoş bir rüzgârla götürür, gezdirir, onlar da bununla sevinirler. Tam o sırada ona şiddetli bir fırtına gelir çatar, onlara her taraftan dalga gelir. Tamamen kuşatıldıklarını, işlerinin bittiğini zannederler. İşte o zaman dini ALLÂH’a has kılarak O’na yalvarıp yakarırlar: Söz olsun, eğer bizi buradan çıkarırsan, kesinlikle Sana şükreden kullar olacağız.

Yazar:

Kategorisi:
T
Gönderi tarihi: 09-01-2010
1,859 kez okundu
Block title
Block content