SULH HEP HAYIRLIDIR /HAYIRDIR

*Sulh (a.i.); 1-barış, barışma, barışıklık (müsâlaha, müsâlemet)  2-rahatlık (âsâyiş) 3-uyuşma, uzlaşma.

4/ en-Nisâ -128- Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahud kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zâten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz ALLÂH yaptıklarınızdan haberdardır.

8/ el-Enfâl -1- Sana ganîmetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganîmetlerin taksimi ALLÂH'a ve Resûlüne aittir. Onun için siz gerçekten mü’min kimseler iseniz ALLÂH’dan korkun da birbirinizle aranızı düzeltin. ALLÂH'a ve Resûlü'ne itaat edin.

49/ el-Hucurât -9- Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şâyet biri ötekine saldırırsa, ALLÂH'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adâletle düzeltin ve (her işte) adâletli davranın. Şüphesiz ki ALLÂH, âdil davrananları sever.

10- Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve ALLÂH’dan korkun ki rahmete eresiniz.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 31-03-2011
1,681 kez okundu
Block title
Block content