SUHUF

*Suhuf, sahifenin cem’idir.

87/ el-A’lâ -18- Şüphe yok ki bu evvelki sahifelerde bildirilmiştir.

Gönderilen Suhuf Ve Kitaplar;

· 10 sahife Hazreti Âdem-aleyhisselâm-

· 50 sahife Hazreti Şit-aleyhisselâm-

· 30 sahife Hazreti İdris-aleyhisselâm-

· 10 sahife Hazreti İbrâhîm-aleyhisselâm-

· Tevrât, Zebûr, İncîl, Kur’ân-ı Kerîm    (Ö.N.Bilmen, Büyük İslâm İlmihali)  

TÜRKİYE’DEKİ TÂRİHÎ MUSHAFLAR (*)

*Mushaf (a.s.c:mesâhif);1- Bir araya toplanıp bağlanmış sahifeler. Mushaf ismi Kur’ân’a mahsustur. 2- Kur’ân (Bkz: Furkân, Hüdâ, Hitâb, Kitap, Necm, Zikr).

İstanbul’daki Türk ve İslâm eserleri müzesinde şu tarihî Mushaflar vardır.

§ No:457. Hazreti Osman’ın imzâsını ve Hicrî 30 senesini hâvî Mushaf-ı Şerif.

§ No:557. Hazreti Ali’nin imzâsını hâvî Mushaf-ı Şerif.

§ No:458. Hazreti Ali’nin yazısı olduğuna işâret olunan bir Mushaf’tır.

(Bkz: KUR'AN-I KERÎM & İNCÎL & TEVRAT & ZEBÛR & SUHUF)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 31-03-2011
2,198 kez okundu
Block title
Block content