SELÂMLAŞMA / SELÂMÜNALEYKÜM

Selâm; bir işten kurtulmak, ayıp, âfet, noksanlık, hastalık…vb. şeylerden berî olmak anlamındaki “s-l-m” kökünden türeyen Selâm, Allâh’ın sıfatı olarak, insanlara ârız olan ayıp, kusur, eksiklik, âfet, hastalık, âcizlik, ölüm…vb. şeylerden berî olan mahlûkatını âfet ve belâlardan kurtaran, zulmetmeyen, güven arayanları güvene erdiren demektir. Ayrıca mü’minlerin birbirleri ile karşılaştıklarında, “es-selâmüaleyküm” ve “selâmünaleyküm” cümleleriyle birbirlerine duâ’ etmelerine denir. Bu kullanımda selâmın anlamı ‘Allâh seni esenliğe kavuştursun‘ demektir. Cennetin bir adı da “Daru’s-Selâm(barış ve esenlik yurdu)” dır. Selâm vermek sünnet, selâm almak ise farzdır. Sünnet olan yürüyenin oturana, binitlinin yayaya, küçüğün büyüğe selâm vermesidir. Hutbede, yüksek sesle Kur’ân okunurken, ders okutulurken, ezân ve kamet esnasında, selâma cevap verilmez. Tuvalet ve banyo gibi yerlerde bulunan kimselerle içki ve kumar gibi bir günahı işlemekte olan kimseye bu günahı işlediği esnâda selâm verilmesi uygun değildir. (Diyânet)

-“Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe îmân etmiş sayılmazsınız. Sizi bir şeye irşâd edeyim mi? Onu işlediğinizde birbirinizi seversiniz: Selâmlaşmayı aranızda yaygınlaştırın.”Hadis-i şerif.

-Bir adam Efendimiz-aleyhisselâm-’a gelip “es-selâmu aleyke” dedi.

Efendimiz ona: “ve aleyke’s-selâm ve rahmetullah”diyerek karşılık verdi.

Az sonra başka bir adam gelip “es-selâmu aleyke ve rahmetullahi”dedi.

Efendimiz-aleyhisselâm-ona: “ve aleyke’s-selâm ve rahmetullahi ve berekâtuhu”diye selâm verdi.

Az sonra bir bir başkası gelip “es-selâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu” diye selâm verdi. Efendimiz-aleyhisselâm-ona: “ve aleyke”diye karşılıkta bulundu. Bunun üzerine adam, Efendimize: “Anam babam sana fedâ olsun benden önce iki adam size selâm verdiğinde bana verdiğin karşılıktan fazlasını onlara verdiniz.”dedi. Efendimiz-aleyhisselâm-ona cevâben: Sen bize söylenecek bir fazlalık bırakmadın ki!”dedi.

“Selâmı yaygınlaştırınız ki esenlikte kalasınız” Hadis-i şerif. (Asrın Kur’ân Tefsiri)

-Tahiyye (a.i.hayy’den.c: tahiyyât); 1-“Allâh ömürler versin!” deme. 2-Selâm verme, hayır duâ’ etme. 3-mülk, mâlikiyet.

4/ en-Nisâ -86- Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz ALLÂH her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

7/ el-A’râf -46- İki grup arasında bir perde bulunmaktadır. A’raf üzerinde, herkesi sîmalarıyla tanıyan adamlar vardır. Cennetliklere “selâmünaleyküm(selâm olsun size)” diye seslenirler. Bunlar umut etmekle birlikte henüz oraya girmemişlerdir.

13/ el-Ra'd -24- Sabrettiğiniz için Selâmünaleyküm (Selâm size), bakın ne güzel âhiret yurdu.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 31-03-2011
2,344 kez okundu
Block title
Block content