SECDE ÂYETLERİ

*Secde; Allâh -cellecelâlühû-’nun huzûrunda yere kapanış. İbâdet ve Allâh'a memnûniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın, burun ucu, eller, dizler ve ayakuçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük ta’zîm ifade eden hareket. Namazın bir rüknü.

-“Son derece tevâzu ile tezellül ile baş eğmektir. Bu secde yalnız Allâh’a yapılır.”(Ö.N.Bilmen)

Kur’ân-ı Kerîm'de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır. Bu mübârek sûre ve âyet numaraları aşağıda verilmiştir:   

1-7/ el-A'râf -206- Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O’na ibâdet etmekten büyüklenmezler. O’nu tesbîh ederler ve yalnız O’na secde ederler.

2-13/ el-Ra'd -15- Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam ALLÂH’a secde eder.

3-16/ en-Nahl -49- Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan ALLÂH’a boyun eğerler.

4-17/ el-İsrâ -107- De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur’ân kendilerine okunduğunda derhâl yüzüstü secdeye kapanırlar.”

5-19/ Meryem -58- İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrâhîm’in, Ya’kûb’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebî’lerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

6-22/ el-Hac -18- Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu ALLÂH’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. ALLÂH kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, ALLÂH dilediğini yapar.

7-25/ el-Furkân -60- Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.

8-27/ en-Neml -25- “Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen ALLÂH’a secde etmesinler diye (şeytan onları yoldan çıkarmış).”

9-32/ es-Secde -15- Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbîh edenler inanırlar.

10-38/ Sâd -24- Dâvûd dedi ki: “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek sûretiyle sana zulmetmiştir. Esâsen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.” Dâvûd Bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve ALLÂH’a yöneldi.

11-41/ Fussilet -37- Gece, gündüz, güneş ve ay ALLÂH’ın varlığının delillerindendir. Güneş’e ve ay’a secde etmeyin. Eğer gerçekten ALLÂH’a kulluk ediyorsanız, onları yaratan ALLÂH’a secde edin.

12-53/ en-Necm -62- Haydi ALLÂH’a secde edin ve O’na kulluk edin.

13-84/ el-İnşikâk -21- Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar.

14-96/ el-Alâk -19- Hayır! Sakın sen ona uyma, secde et ve Rabbine yaklaş.

Secde âyetlerinin tercümelerini okuyup dinleyenlere de bu âyetlerin mânâsını bilmeyenlere de okuyunca veya dinleyince secde etmek vâcip olur. (Ö.N.Bilmen)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,737 kez okundu
Block title
Block content