ŞAHDAMARI

69/ EL-HÂKKA -43-44-45-46-47- 'O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer (Peygamber) Bize isnâd ederek bâzı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şahdamarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezâyı engelleyip ondan savamazdı.'

50/ KÂF -16- İnsanı Biz yarattık. Onun için, nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkîn ettiğini de Biz pek iyi biliriz. Çünkü Biz ona şahdamarından daha yakınız..

(Daha geniş açıklama için bakınız: HABL-İ VERÎD & VETÎN)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,955 kez okundu
Block title
Block content