LEVH-İ MAHFUZ

LEVH-İ MAHFÛZ

6/ el-En’âm -38- Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzûruna toplanıp getirilecekler.

59- Bilinmeyen nice hazîneler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları O’nun yanındadır. Onları Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı yaş ve kuru hiç bir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın.

10/ Yûnus -61- (Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dâir Kur’ân’dan ne okursan oku ve (ey insanlar, sizler de) hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda Biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde, ne de gökte, zerre ağırlığınca, (hattâ) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levh-i mahfûz'da yazılı)dır.

11/ Hûd -6- Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı ALLÂH’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i mahfûz’da yazılı)dır.

13/ el-Ra’d -39- ALLÂH dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanındadır.

20/ Tâ hâ -51- Firavun, “Ya geçmiş nesillerin hâli ne olacak?” dedi.

52- Mûsâ şöyle dedi: “Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta (Levh-i mahfûzda yazılı)dır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz.”

22/ el-Hac -70- Bilmez misin ki kuşkusuz ALLÂH gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i mahfûz’da)dır. Şüphesiz bu ALLÂH’a göre çok kolaydır.

35/ Fâtır -11- ALLÂH sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. ALLÂH’ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hâmile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahud ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i mahfûz’da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu ALLÂH’a kolaydır.

36/ Yâsîn -12- Şüphesiz Biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i mahfûz’da) bir bir kaydetmişizdir.

43/ ez-Zuhruf -1- Hâ Mîm.

2-3- Apaçık kitab’a and olsun ki, iyice anlayasınız diye Biz, onu Arabça bir Kur’ân yaptık.

4- Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i mahfûz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.

50/ Kâf -1-2- Şerefli Kur’ân’a and olsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”

3- “Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkânsız) bir dönüştür!”

4- Şüphesiz Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.

57/ el-Hadîd -22- Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musîbet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i mahfûz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, ALLÂH’a göre kolaydır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
L
Gönderi tarihi: 19-11-2008
4,135 kez okundu
Block title
Block content