Kur'ân'ın Mûcizelik Yönleri 4: "Kur'ân'ın Bütünlüğü"

Kur'ân'ın sûre ve âyetleri yirmi üç senede değişik zamanlarda, farklı mekân ve yerlerde nâzil olduğu halde, öyle tatlı bir tenasübü ve uygunluğu vardır ki, sanki bir defada nâzil olmuş gibidir.

Kur'ân, çok sayıdaki soruların cevabı olarak geldiği halde, öyle bir birlik gösteriyor ki, sanki bir tek soruya cevap vermek için nâzil olmuştur.

Kur'ân o kadar hadise ve olayın hükümlerini açıkladığı halde öyle üstün bir düzene ve nizama sahiptir ki, güya sadece bir hadiseyi açıklıyor gibidir.

Kur'ân çok farklı ve değişik zamanlarda, sayısız insanların anlayışlarına uygun üslubuyla onların anlayacağı seviyeye inerek meseleleri anlatır. Aynı zamanda öyle güzel ve tatlı bir ifade tarzı vardır ki, güya tek bir hal üzere, tek bir anlayışa hitap ediyor gibidir ve su gibi bir akıcılığı vardır.

Kur'ân çok değişik, çok farklı ve çok çeşitli seviye ve muhataplara yönelik olarak inmiş ve öyle kolay bir söylemi, açık bir anlatımı vardır ki, güya muhatapları tek ve birdir. Hatta herkes sanır ki, Kur'ân sadece kendisine hitap ediyor.

Kur'ân'ın, birbirinden o kadar farklı ve o kadar değişik ve birbirinden zengin irşat tarzı, yol gösterme şekli vardır ki, bu onun istikametinin üstünlüğünü gösterir.

Kur'ân'ın öyle güzel bir nizamı ve sistemi vardır ki, güya maksat ve hedef birdir.

Bundan dolayıdır ki, kalb-i selim, akl-ı selim, zevk-i selim ve sağlam bir vicdan sahibi herkes Kur'ân'ın ifade ve beyanlarından, açıklama ve anlatımından tatlı bir âhenk, açık bir fasihlik, güzel bir akıcılık, duru ve engin bir üslup görür.

Yazar:
Mehmet Paksu
Kategorisi:
Makaleler & Yazılar
Gönderi tarihi: 06-11-2008
2,556 kez okundu
Block title
Block content