İZZET(1) VE ŞEREF(2) ALLÂH'A AİTTİR

(1) İzzet (arapça.isim); 1-Bir kimse zelîl iken kavî ve kudret sâhibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük. 2-Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak. 3-Bulunmaz derecede az olan şey.
(2) Şeref (arapça.isim); 1-Yükseklik, yücelik. Büyüklük. 2-İnsanlar arasında geçerli ve makbûl olma. Büyük bir makam sâhibi olma. 3-Cenab-ı Hakka itâat ve ubudiyyeti ve yüksek hizmeti ile çok ihsânına mazhâr olma. 4-İftihâr, övünme.
4/ EN-NİSÂ -139- Onlar, mü'minleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbûki bütün izzet ve şeref ALLÂH'a âittir.
21/ EL-ENBİYÂ -10- Andolsun, size öyle bir kitap inzâl ettik ki sizin bütün şeref ve şânınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?
35/ FÂTIR -10- Her kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamâmıyla ALLÂH'ındır. Güzel sözler ancak O'na yükselir, onu da sâlih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir azâb vardır. Onların tuzakları hep darmadağın olur.
37/ ES-SÂFFÂT -180- Senin güç ve kuvvet sâhibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.
181- Gönderilen bütün Peygamberlere selâm olsun.
182- Hamd, âlemlerin Rabbi ALLÂH'a mahsûstur.
63/ EL-MÜNÂFİKÛN -8- Diyorlar ki: "Andolsun, eğer Medîne'ye dönersek, daha üstün olan, daha alçak olanı oradan mutlaka çıkaracaktır." Üstünlük, ancak ALLÂH'a, O'nun elçisine ve mü'minlere mahsûstur. Fakat münâfıklar bilmezler.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
I - İ - J
Gönderi tarihi: 19-11-2008
2,255 kez okundu
Block title
Block content