İNKÂR EDENLERİN KIYÂMET GÜNÜ DÜNYAYA DÖNME ARZULARI

6/ EL-EN'ÂM -27- Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: "Ne olurdu dünyâya döndürülseydik, Rabb'imizin âyetlerini yalanlamasaydık da mü'minlerden olsaydık" dediklerini bir görsen!
14/ İBRÂHÎM -44- Ey Peygamber! İnsanları, azâbın geleceği gün ile korkut. O gün, zâlimler şöyle diyecekler: "Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir zamana kadar ertele de Senin da'vetine uyalım ve Peygamberlere tâbi olalım." Onlara: "Daha önce âhirete intikâl etmeyeceğinize dâir yemîn etmemiş miydiniz?" denilir.
23/ EL-MÜ'MİNÛN -99- Nihâyet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim, der, lütfen beni (dünyâya) geri gönder,"
100- "Tâ ki, boşa geçirdiğim dünyâda iyi iş (ve hareketler) yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibârettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.
26/ EŞ-ŞU'ARÂ -94- Ve arkasından hep onlar (putlar ve azgınlar) o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar.
95-96- Ve bütün o iblîs orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki:
97- "Vallâhi biz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz."
98- "Çünkü biz sizi, âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk."
99- "Ve bizi hep o günâhkarlar saptırdı."
100- "Bak bizim için ne şefâatçiler var,"
101- "Ne de yakın bir dost."
102- "Ah keşke (dünyâya) bir kere daha dönebilsek de, mü'minlerden olabilseydik."
32/ ES-SECDE -12- Ey Muhammed! Günâhkârların, Rablerinin huzûrunda başları öne eğilmiş olarak: "Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de sâlih bir amel işleyelim, çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz." derlerken bir görsen!
35/ FÂTIR -36- İnkâr edenlere gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azâb da hafîfletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezâlandırırız.
37- Onlar, orada şöyle feryâd ederler: "Ey Rabbimiz! Bizleri çıkar, yapageldiklerimizden başka sâlih bir amel yapalım." (Onlara): "Size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O hâlde azâbı tadın. Çünkü zâlimleri kurtaracak yoktur." (denir).
40/ EL-MÜ'MİN -11- Kâfirler diyecekler ki: "Ey Rabbimiz! Sen bizi iki defâ öldürdün, iki defâ dirilttin. Şimdi günâhlarımızı anladık. Fakat çıkmaya bir yol var mı?"
42/ EŞ-ŞÛRÂ -44- ALLÂH kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen, azâbı gördüklerinde zâlimlerin: "Acaba dönecek bir yol var mıdır?" dediklerini görürsün.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
I - İ - J
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,125 kez okundu
Block title
Block content