İLK ÂYET & SON ÂYET

96/ el-Alâk -1-2-3-4-5- Oku! yaradan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir Alâk’tan yarattı. Oku!Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

-M.610 Ramazan’ın 17. gecesi (Pazartesi) Hira mağarasında Efendimiz-aleyhisselâm- kırk yaşında iken inzal olan ilk âyet-i celileler.

2/ el-Bakara -281- öyle bir günden korkun ki o gün ALLÂH’a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacak.

-İbn-i Abbas; bu nâzil olan son âyettir. Resûlullah-sallâllâhüaleyhivesellem-bu âyetin nüzulünden 81 gün sonra Rabbine kavuştu. Cebrail-aleyhisselâm- kendisine; bu âyeti Bakara sûresinin 280.âyetlerinin başına koy, buyurdu. (Rûhu’l Beyân)

-İbn-i Abbas (radıyallahu anhüma)’dan şöyle rivâyet ediliyor: «Bu, nâzil olan son âyettir. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- bu âyetten 7, 9, 21 veya 81 gün sonra Allâh’a kavuşmuştur. Cibril, Efendimize demiştir ki: Bu âyeti, Bakara sûresinin 280. âyetinin peşine koy. Bu âyet borç âyeti ile faiz âyeti arasına konuldu, böylece faizden sakındırmak daha da kuvvet kazandı.»

Rivâyet edildi ki: Allah Rasûlû -sallallahu aleyhi ve sellem- Pazartesi günü doğdu, Pazartesi peygamber olarak gönderildi, Pazartesi Medine’ye girdi ve Pazartesi rûhu kabzedildi. 18 gün hasta yattı. Ashab, kendisini ziyâret ediyordu. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-’in söylediği son söz şöyle idi:

– Namaza dikkat edin, hizmetçilerinize iyi bakın. Namaza dikkat! Biz, Allah’tan geldik, şimdi O’na gidiyoruz. (Ramazanoğlu M.Sami)

Yazar:

Kategorisi:
I - İ - J
Gönderi tarihi: 01-04-2011
11,197 kez okundu
Block title
Block content