İHVAN

 

*İhvan: 1-Kardeşler. Eş, dost. 2-Sâdık arkadaşlar. 3-Aynı mezheb veya tarikata mensup olanlar.

9/ et-Tevbe -11- Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirlerse dinde kardeşleriniz olurlar. Biz âyetleri, bilen bir kavme açıklarız.

49/ el-Hucurât -10- Mü'minler ancak kardeştirler: onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve ALLÂH’dan korkun ki rahmete şayan olasınız.

-Sûre-i Hucurât’taki “İnne” ifadesi; kesinlik anlamını taşır. Yani mü’minler ancak birbirleri ile ihvan olurlar. Aksi takdirde ümmet-i Muhammed bölünür ve ehl-i küfre esir olur. Mü’min şahıs, cemaat, devlet olarak yekdiğeri ile mücâdeleye girmez. Girmemeli. Birbirinin ayıbını, kusurunu görmek yerine iyi taraflarını görmeye, birbirlerine destek olmaya, hayır yarışına girmeye gayret etmeli. “İnnem’el mü’minûne ihvetün” kal’a-i kudsiyesi içine giriniz.

-Cenâb-ı Hakkın te’yid ve nusreti ayrı yaşayan fertlere değil birleşip kaynaşan topluklaradır. Bilumum mü’minler Livâ-i Tevhid altında ictimâ’ ettiklerinden ana-baba bir kardeş gibidirler. (Ramazanoğlu M.Sami-Musahabe-2)

 

(Bkz:İHVAN-I ŞEYTAN)

Yazar:

Kategorisi:
I - İ - J
Gönderi tarihi: 31-03-2011
1,692 kez okundu
Block title
Block content