'HURÛF-U MUKATTAA'

 

HURÛF-U MUKATTAA

 

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi dokuz sûrenin başında yer alan bu gibi harflere ‘Hurûf-i mukattaa veya ‘Mukatta’ât’ (Arab alfabesindeki adlarıyla, tek tek okunan harfler) denir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz bu mübârek harfler üzerinde tefsir âlimleri çeşitli görüşler beyân etmişlerdir. Bunlar arasında, bu harflerin; başında bulunduğu sûrenin adı, ya da Allâh Teâlâ ile Hazreti Peygamber-aleyhisselâm- arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır. (Diyânet)

Sıra No    

Sûre İsmi

Âyet No

 

1

2/ el-Bakara

1

Elif Lâm Mîm

2

3/ Âl-i İmrân

1

Elif Lâm Mîm

3

7/ el-A’râf

1

Elif Lâm Mîm Sâd

4

10/ Yûnus

1

Elif Lâm Râ

5

11/ Hûd

1

Elif Lâm Râ

6

12/ Yûsuf

1

Elif Lâm Râ

7

13/ el-Ra’d

1

Elif Lâm Mîm Râ

8

14/ İbrâhîm

1

Elif Lâm Râ

9

15/ el-Hicr

1

Elif Lâm Râ

10

19/ Meryem

1

Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd

11

20/ Tâ hâ

1

Tâ Hâ

12

26/ eş-Şu’arâ

1

Tâ Sîn Mîm

13

27/ en-Neml

1

Tâ Sîn

14

28/ el-Kasas

1

Tâ Sîn Mîm

15

29/ el-Ankebût

1

Elif Lâm Mîm

16

30/ er-Rûm 

1

Elif Lâm Mîm

17

31/ Lokmân 

1

Elif Lâm Mîm

18

32/ es-Secde

1

Elif Lâm Mîm

19

36/ Yâsîn

1

Yâ sîn

20

38/ Sâd

1

Sâd

21

40/ el-Mü’min

1

Hâ Mîm

22

41/ Fussilet

1

Hâ Mîm

23

42/ eş-Şûrâ

1-2-

Hâ Mîm. Ayn Sîn Kâf

24

43/ ez-Zuhruf

1

Hâ Mîm

25

44/ ed-Duhân

1

Hâ Mîm

26

45/ el-Câsiye

1

Hâ Mîm

27

46/ el-Ahkâf   

1

Hâ Mîm

28

50/ Kâf

1

Kâf

29

68/ el-Kalem 

1

Nûn

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
H
Gönderi tarihi: 18-11-2008
1,959 kez okundu
Block title
Block content