HUNEFA

*Hunefa, hanîf’in cem’i olarak İslâm’ın akide ve ahlâk ve ictimaiyyet itibariyle bir vasf-ı mümeyyizini göstermektedir. Hanîflik; Hazreti İbrâhîm’in din ve milletinin vasfı olmakla beraber yalnız ona mahsus değil, umumiyetle müşrikliğin zıddı olarak bütün Enbiyâ’nın milleti olan tevhîd ve ihlâs dininin ünvanı. Hunefa; bütün şirk dinlerine karşı dini Allâh için hâlis kılmak ve ancak Allâh’a ibâdet etmek üzere davet ve mücahedeye memur olan Peygamberlerin miletini teşkil eden ve bâtıldan sakınıp hakka meyl eyleyen muvahhid müslimlerdir. (Elmalılı Tefsiri)

98/ el-Beyyine -5- Halbuki onlara, ancak dini ALLÂH’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

(Bkz: HANÎF)

Yazar:

Kategorisi:
H
Gönderi tarihi: 31-03-2011
1,480 kez okundu
Block title
Block content