DOĞRULUK & DÜRÜSTLÜK

DOĞRULUK & DÜRÜSTLÜK

3/ Âl-i İmrân -75- Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iâde eder. Fakat öylesi de vardır ki, ona bir dînâr emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iâde etmez. Bu da onların, "Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur" demelerinden dolayıdır. Ve onlar, bile bile ALLÂH'a karşı yalan söylerler.

Kantar; emanet olunan malın çokluğundan, dînâr azlığından kinâyedir. (Hulâsat’ül Beyân)

116- Ve ALLÂH demişti ki: "Ey Meryemoğlu Îsâ! İnsanlara, “Beni ve annemi, ALLÂH'ın yanında iki ilâh edinin” diye sen mi söyledin?"."Münezzeh, Sübhansın ya Rab! Bana, doğru olmayan bir şey söylemek yakışmaz. Eğer demiş olsam, Sen muhakkak bunu bilirsin, Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise Senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız Sen’sin, Sen!".

5/ el-Mâide -119- ALLÂH, şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının fayda sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. ALLÂH, onlardan râzı olmuş, onlar da ALLÂH’dan râzı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.

7/ el-A’râf -103- Sonra onların arkasından Mûsâ'yı mucizelerimizle Firavun'a ve topluluğuna gönderdik. Tuttular o mucizeleri inkâr ettiler. Ettiler de bak, o bozguncuların âkıbetleri nasıl oldu!

104- Mûsâ: "Ey Firavun! Bil ki ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir Peygamberim" dedi.

105- Bana, Allâh’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil (mucize) getirdim. Artık   

İsrâiloğullarını benimle gönder.

10/ Yûnus -89- ALLÂH buyurdu: "Her ikinizin de duâsı kesinlikle kabul olundu. Siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin. Kendini bilmeyenlerin yoluna sakın uymayın."

33/ el-Ahzâb -23- Mü’minlerdendir o erler ki ALLÂH'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir. Onlar, ahidlerini hiç değiştirmediler.

24- Bunun böyle olması ALLÂH’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse münâfıklara azab etmesi yahud onların tevbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz ALLÂH çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

41/ Fussilet -30- "Rabbimiz ALLÂH’dır" deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin."

*DOĞRU SÖZ SELÂMET’E VESÎLE OLUR

33/ el-Ahzâb -70- Ey îmân edenler! ALLÂH’dan korkun ve doğru söz söyleyin.

71- Ki (ALLÂH) işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim ALLÂH'a ve Resûlü'ne itaat ederse, o gerçekten büyük murâda ermiştir.

*EY DOĞRU SÖZLÜ YÛSUF!

12/ Yûsuf -46- "Ey Yûsuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler."

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
D
Gönderi tarihi: 18-11-2008
4,571 kez okundu
Block title
Block content
hüsametin mutlu (doğrulanmadı)

bu site çok iyi ödevimi yaptım