DÂR

DÂR (*)

*Dâr (a.i.c:dirân); ev, yer, yurt.

-Dâru’l-Âhire (*)

*Son yurt demektir. Bununla maksat, cennet ve cehennemdir. Kur’ân-ı Kerîm’de yedi âyette zikrolunmuştur.

6/ el-En’âm -32- Bu değersiz dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki! Elbette âhiret yurdu, korunan müttakîler için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?

29/ el-Ankebût -64- Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibârettir. Şüphesiz o âhiret hayatı gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.

-Dâru’l-Bevâr (*)

*Helâk yurdu. Kesâda uğramak, boşa gitmek, başarılı olamamak, helâk olmak anlamındaki “b-v-r” kökünden gelen bevâr; helâk, kesâd, ekilmeyen arâzi, nadas demektir. Dâru’l-bevâr terkîbi ile maksat; cehennemdir.

14/ İbrâhîm -28- ALLÂH’ın nimetini inkârla değiştirenleri görmedin mi? Halklarını helâk yurduna yerleştirdiler.

-Dâru’l-Fâsikîn (*)

*Fâsıkların yurdu.

7/ el-A’râf -145- Onun için Tevrât levhalarında her türlü öğüdü ve her şeyin açıklamasını yazdık. Haydi bunları sıkıca tutun. Halkına da bunları en güzel bir biçimde tutmalarını emret. İlerde size o fâsıkların yurdunu göstereceğim.

-Dâru’l-Huld (*)

*Ebedîlik, ölümsüzlük, sonsuzluk yurdu. Dâru’l-huld ile kasıt cehennemdir. Dâru’l-huld’a kâfirler girecektir.

41/ Fussilet -28- İşte bu ALLÂH düşmanlarının cezası. O, ateştir. Onlara orada sonsuzluk yurdu vardır. Bu aynı zamanda âyetlerimizi inkâr etmenin de cezasıdır.

-Dâru’l-Karar (*)

*Sürekli, ebedî kalınacak yurt demektir. Bununla maksat âhiret hayatıdır. Dâru’l-karar hem cennet hem cehennemin sıfatıdır.

40/ el-Mü’min -39- Ey benim halkım! Bu değersiz hayat, ancak gelip geçici bir kazançtan ibârettir. Öteki (kalıcı hayat) ise, işte orası, dâru’l-karar’dır.

-Dâru’l-Müttekîn (*)

*Müttakîlerin yurdu demektir. Maksat cennettir.

16/ en-Nahl -30- ALLÂH’dan korkup sakınanlara, “Rabbiniz ne indirdi?”denildiğinde (O, sadece) hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel iş yapanlara güzel bir ödül vardır. Dâru’l-Âhiret elbette daha hayırlıdır. Dâru’l-Müttekîn ne hoştur.

-Dâru’s-Selâm (*)

*Barış, esenlik ve huzur yurdu demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu tâbir 2 âyette zikrolunmuştur. Dâru’s-selâm’dan maksat, cennettir. Yüce Allâh Kur’ân’da insanları Dâru’s-selâm’a davet etmekte ve bu yurdun îmân edip sâlih amel işleyen, sırât-ı müstakîm üzere bulunanlara özgü olduğunu bildirmektedir. (Diyânet)

6/ el-En’âm -127- Rablerinin katındaki barış ve esenlik yurdu (olan cennet) onlarındır. O, yaptıkları bütün işlerde onların koruyucusudur.

10/ Yûnus -25- ALLÂH selâm (barış) yurduna çağırmakta. O, dilediğini doğru yola ulaştırır.

Yazar:
Yusuf Sıddık
Kategorisi:
D
Gönderi tarihi: 05-04-2011
1,430 kez okundu
Block title
Block content