BITANE

*Bıtane; esâsen elbisenin içyüzündeki astar demektir. Bundan bir kimsenin esrarına vâkıf olan pek sıkı dostuna da bıtane ıtlak edilir. Mü’minlerin kendi ehl-i milletinden maadasını yani gerek küffarı gerekse münâfıkları içyüzlerine vâkıf olacak umur-u hususta kullanmaktan nehiy olunmuştur ki bu nehyin hususat-ı şahsiyeye dahi şumülü bulunmakla beraber siyak-ı âyet daha ziyade umur-u âmmeye nazırdır. (Elmalılı Tefsiri)

*Bir kimsenin kendi işinin iç yüzüne muttali olabilme ayrıcalığı verdiği kişi. (Râgıb el-İsfehâni)

3/ Âl-i İmrân -118- Ey o bütün îmân edenler! Ağyarınızdan yâr tutmayın, sizi şaşırtmakta kusur etmezler, sarpa sarmanızı arzu ederler, görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta, sînelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri sarih bildirdik akledersiniz.

Yazar:

Kategorisi:
B
Gönderi tarihi: 31-03-2011
1,487 kez okundu
Block title
Block content