BESMELE ÂYETİ

 

-Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” âyetinin adıdır. Besmeleye “Allâh’ın adını adını anmak” anlamına gelen “tesmiye”de denir. Besmele, Neml sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. Tevbe sûresi hariç diğer sûrelerin başında besmele yazılmıştır. Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil bir âyettir. Ancak o sûreye dâhil değildir. Besmele çeken Kur’ân okumuş ve Allâh’ı anmış olur. Kur’ân-ı Kerîm’de Rahmân 57 defa, Rahîm 114 defa zikrolunmuştur. (Diyânet)

-“Besmele, Kur’ân sûrelerinde yer alan âyetlerin bir parçası değil bağımsız ve başlı başına birer âyettir. Besmele Kur’ân’ın anahtarıdır. Levh-i mahfuzda kalemin ilk yazdığı şeydir. Hazreti Âdem’e ilk inen âyette ‘Besmele’dir.” (Rûhu’l Beyân)

27/ en-Neml -29- Sebe’ melikesi dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.”

30-31- “Mektup, Süleymân’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.”

(Bkz: EÛZÜ & ŞEYTÂNİRRACÎM)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
B
Gönderi tarihi: 18-11-2008
6,167 kez okundu
Block title
Block content