BERABERDİR HAZRETİ ALLÂH

 

2/ el-Bakara -194- Hürmetli ay hürmetli ay’a ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının ayniyle saldırın da ileri gitmeye ALLÂH’dan korkun ve bilin ki ALLÂH, takvâ sahipleriyle beraberdir.

249- Tâlût, ordu ile hareket edince dedi ki: "ALLÂH sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse, benden değildir. Kim de onu tatmazsa, işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka (bu kadarına ruhsat vardır)." Derken içlerinden pek azı hariç, hepsi de varır varmaz ondan içtiler. Tâlût ve beraberindeki îmân eden kimseler nehri geçtiklerinde. "Bizim bugün, Câlût ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok" dediler. ALLÂH'a kavuşacaklarına inanıp, bilenler ise şu cevâbı verdiler: "Nice az topluluklar, ALLÂH'ın izniyle nice çok topluluklara gâlib gelmişlerdir. ALLÂH, sabredenlerle beraberdir."

8/ el-Enfâl -19- (Ey inkarcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü ALLÂH mü’minlerle beraberdir.

46- Ayrıca ALLÂH'a ve Resûlü'ne itaat edin. Ve birbirinizle nizâlaşmayın (didişmeyin). Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü ALLÂH sabredenlerle beraberdir.

66- Şimdi ALLÂH sizden yükü hafifletti ve sizde bir za’f olduğunu bildi. O halde sizden sabredecek yüz kişi olursa iki yüz düşmana gâlib gelirler, sizden bin kişi olursa ALLÂH'ın izniyle iki bin düşmana gâlib gelirler. ALLÂH sabredenlerle beraberdir.

9/ et-Tevbe -36- Şüphesiz ALLÂH’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, ALLÂH katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu ALLÂH ’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat ALLÂH’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki ALLÂH kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

123- Ey mü’minler! Size mekân bakımından yakın olan kâfirlerle savaşın, onlar sizde bir ciddiyyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki ALLÂH, fenâlıklardan sakınan müttakîlerle beraberdir.

16/ en-Nahl -110- Sonra şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra ALLÂH yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

128- Şüphesiz ALLÂH, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.

29/ el-Ankebût -69- Ama Bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki ALLÂH iyi davrananlarla beraberdir.

Yazar:

Kategorisi:
B
Gönderi tarihi: 31-03-2011
1,574 kez okundu
Block title
Block content