ZULME KARŞI YARDIMLAŞMAK

*Zulüm; sözlükte bir şeyi kendine mahsûs yerinden başka bir yere koymak, noksan yapmak, sınırı aşmak, doğru yoldan sapmak, meyletmek, hakkını eksiltmek, hakkını vermemek, men etmek ve yapılmaması gereken bir davranışta bulunmak anlamlarına gelir. Kur'ân öncesi Arap toplumlarda insanî ilişkilerde her türlü olumsuz söz, fiil ve davranışları ifâde etmekte kullanılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de bu kavram insanlar arasındaki olumuz ilişkiyi ifâde etmekle birlikte çoğunlukla Allâh'a karşı görevlerde inkâr ve isyân olan söz, fiil ve davranışları ifâde etmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de zulüm kavramı 58 sûrede 266 âyet-i kerîmede 289 defâ geçmiştir. İslâmın emir ve yasaklarına uymayan insan zulüm fiilini işlemiş ve zâlim vasfını kazanmış olur. (Diyânet)
42/ EL-MÜ'MİN -39- Onlar o kimselerdir ki zulme mâruz kaldıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Z
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,919 kez okundu
Block title
Block content