ZÜLKARNEYN

ZÜL-KARNEYN

18/ el-Kehf -83- Bir de sana Zül-karneyn'den soruyorlar. De ki: Size ondan bir hâtıra okuyacağım.

84- Gerçekten Biz onu (Zül-karneyn'i) yeryüzünde iktidâr sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik.

85- Derken o da bu yollardan birini tutup gitti.

86- Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki: "Ey Zül-karneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın."

87- O da demişti ki: "Kim haksızlık ederse muhakkak ona azab edeceğiz; Sonra Rabbine geri döndürülecek, O da onu görülmemiş bir azabla cezalandırır."

88- "Amma her kim de îmân edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel mükâfat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir zor işlere koşmayız."

89- Sonra Zül-karneyn yine bir yol tuttu.

90- Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneş’e karşı bir örtü yapmamıştık.

91- İşte Zül-karneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

92- Sonra yine bir yol tuttu.

93- Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu.

94- Dediler ki: "Ey Zül-karneyn! Ye'cûc ve Me'cûc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?"

95- Dedi ki: "Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat, sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddî yardımda bulunun da sizinle onların arasına en sağlam seddi yapayım.”

96- "Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: "Ateş yakıp körükleyin" dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince. "Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim" dedi.

97- Artık Ye'cûc ve Me'cûc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler.

98- Zül-karneyn dedi ki: "Bu Rabbimin bir lütfudur. Rabbimin vaad’i geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaad’i de hakk’tır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Z
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,734 kez okundu
Block title
Block content