ZORLUKTAN SONRA KOLAYLIK VARDIR

 

65/ et-Talâk -7- İmkânı geniş olan, nafakayı imkânına göre versin. Rızkı dar olan da, ALLÂH’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. ALLÂH bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. ALLÂH bir güçlüğün arkasından bir kolaylık ihsân eder.

-Yani hemen veya ilerde kolaylık verir. Çünkü gelecek olan her şey yakındır. (Rûhu’l Beyân)

94/ el-İnşirâh -5-6- Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

-Âyet metninde yer alan ‘mea(birlikte)’ kelimesi zorluğun hemen ardından kolaylığın ne kadar hızlı biçimde geleceğine işâret etmektedir. Kolaylık o kadar yakındır ki, neredeyse zorlukla birliktedir. Âyete böyle mânâ vermezsek zâhire bakacak olursak “mea” kelimesi ‘birliktelik’ edatı değil ‘öncelik & sonralık’ edatıdır. Çünkü iki zıt ‘zorluk & kolaylık’ bir arada bulunmazlar. (Rûhu’l Beyân)

- Usr; güçlük, zahmet, müşkilât, göğüs darlığı, vazîfe yükü, düşmanların kuvveti, ezâ ve cefâsı gibi şeylerdir.

- Yüsr; kolaylık, yavaş şey, âsân olmak demektir. (Ö.N.Bilmen)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Z
Gönderi tarihi: 20-11-2008
4,524 kez okundu
Block title
Block content