ZÎNA

 

4/ en-Nisâ -16- Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyyet edin. Eğer onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü ALLÂH tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.

25- Sizden her kim hür mü’min kadınları nikâh edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mü’min câriyelerinizden efendilerinin rızası ile nikâhlamak var. ALLÂH sizin îmânınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek sûretiyle câriyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lâzım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. ALLÂH Gafûrdur, Rahîmdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).

23/ el-Mü’minûn -1- Gerçekten mü’minler kurtuluşa ermiştir,

5- Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,

6- Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.

24/ en-Nûr -2- Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; ALLÂH'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, ALLÂH dini(ni tatbîk) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Mü’minlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şâhid olsun.

3- Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.

25/ el-Furkân -68- Yine onlar ki, ALLÂH ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar, ALLÂH'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.

60/ el-Mümtehine -12- Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip ALLÂH'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bey'at ederlerse onların bey'atlarını al ve onlar için ALLÂH’dan mağfiret dile. Şüphesiz ALLÂH, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

70/ el-Meâric -29- Onlar ki ırzlarını korurlar.

30- Ancak zevcelerine ve câriyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.

*ZİNA İSNÂDINDA BULUNMAK

24/ en-Nûr -4- Nâmuslu kadınlara zina isnâd edip sonra da dört şâhid getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şâhidliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir.

5- Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnâdır. Çünkü ALLÂH çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

6- Eşlerine zina esnasında bulunup da kendilerinden başka şâhidleri olmayanlara gelince, onların her birinin şâhidliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dâir dört defa ALLÂH adına yemin ederek şâhidlik etmesidir.

7- Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, ALLÂH'ın lânetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

8- Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dâir dört defa ALLÂH adına yemin ve şâhidlik etmesi,

9- Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, ALLÂH'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.

10- Ya ALLÂH'ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı ve ALLÂH tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (hâliniz nice olurdu)?

23- Nâmuslu, kötülüklerden habersiz mü’min kadınlara zina isnâdında bulunanlar, dünya ve âhirette lânetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azab vardır.

24- O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şâhidlik edecektir.

25- O gün ALLÂH onlara gerçek cezalarını tastamam verecek ve onlar ALLÂH'ın gerçek olduğunu anlayacaklar.

*ZİNAYA DA YAKLAŞMAYIN

17/ el-İsrâ -32- Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur!

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Z
Gönderi tarihi: 20-11-2008
5,199 kez okundu
Block title
Block content