ZÂLİM

 

*Zalim (a.s.zulm’den); Zulüm olan inanç, söz, fiil ve davranışları işleyen kimseye denir. Kur'ân'da zalim kelimesi tekil ve çoğul şekliyle (zâlîmin ve zalimûn) 135 defa, zulmeden kimseler (ellezîne zâlemû) ifadesi 33 defa zikrolunmuştur. Bunlardan bir âyette Allâh'ın zalim olmadığı bildirilmiştir . "Zalim / zalimler / zulmeden kimseler" ifadeleri ile; kâfirler, âhireti inkâr edenler, cehennem ateşini yalanlayanlar, âyetleri inkâr edenler ve yalanlayanlar, ilâhî kitaplara inanmayanlar, ilâhlık iddiâ’ edenler, insanları Allâh yolundan/din’den men’edenler, Allâh'a ortak koşanlar (müşrikler), Allâh’dan başkasına yalvaranlar, Allâh'a üçün üçüncüsüdür diyenler, şeytan ve zürriyyetini dost edinip onlara tapanlar, hevâ ve hevesine tapanlar, münâfıklar, Allâh'ın sınırlarına tecâvüz edenler, hırsızlar, fuhuş yapanlar, hâinler, kötülük edenler, kâtiller, fakirin hakkını vermeyenler, malını haram yolda harcayanlar, adağını yerine getirmeyenler, yalan yere yemin edenler, hakk’ka tevacüz edenler, başkalarına zarar verenler, yalancı şâhidlik yapanlar, insanlara ezâ, cefâ ve kötülük edenler, suçsuz insanı cezalandıranlar, fakirleri kovanlar, kâfir, Hıristiyan ve Yahûdîleri dost edinenler, bunların arzu ve isteklerine uyanlar, Allâh'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmeyenler, insanlarla alay edenler, insanları çekiştirenler, onlara kötü lakap takanlar ve günahlarına tevbe etmeyenler kast edilmiştir. Anlaşılan o ki, Allâh'ın emir ve yasaklarına uymayanlara zalim denilmektedir.

Allâh'a yalan uyduranların, âyetleri yalanlayanların, âyetlerden yüz çevirenlerin ilâhlık ve yalancı Peygamberlik iddiâ’ edenlerin, isyanlarını unutanların, şâhidliği gizleyenlerin, câmi’lerde Allâh'ın adının anılmasına engel olan ve câmi’lerin harâb olmasına çalışanların daha zalim (Men ezlamü) oldukları Kur'ân'da bildirilmiştir.

Nemrut ve kavmi, Mekke müşrik toplumu, Medîne münâfıkları, Medîne Yahûdîleri, Firavun ve kavmi, Nûh'un kavmi, helâk edilen Hûd, Sâlih ve Şu’ayb -aleyhisselâm-'ın kavimleri zalim toplumlar olarak nitelenmişlerdir. İnsanların ve toplumların zalim olmaları, ilâhî irâdeye uymayan inanç, söz, fiil ve davranışları sebebiyledir.

Kur'ân'da, zalimlere dünya ve âhirette ceza olduğu bildirilerek zulümden sakındırılmışlardır. (Diyânet)

-Bir kimsenin hakkını zorla elinden alan, haksızlık yapan, merhametsiz ve gaddar kimse. Arapça bir kelime olup Arap dilinde mastarı: "Bir şeyi ait olduğu yerin dışında bir yere koymak" anlamındadır. Bir şeyi eksik ya da fazla yapmak yahut zamanının veya mekânının dışında yapmak da zulüm olarak ifade edilmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de cehalet, şirk, fısk anlamında "nûr"un zıddı olarak kullanılır. Bu anlamlarıyla Kur'ân'ın temel kavramlarından biridir. Peygamberler, insanları zulümattan nûra kavuşturmak için gönderilmişlerdir. Mesajları aydınlıktır; karışık yollar ise zulümattır, karanlıktır: Âllah mü'minlerin velisidir, onları zulümattan nûra çıkarır, kâfirlerin velileri ise Tâguttur, onları nurdan zulümata çıkarır" (el-Bakara, 2/257). O halde gerek fert gerekse toplum bazında Allâh'ın emir ve yasaklarının ortaya çıkardığı sonuç nûrdur, aydınlıktır. Karşıtı emir ve yasaklar ise, zulümattır, karanlıktır; işleri yerli yerinde yapmamaktır. (www.sorularlaislamiyet.com)

11/ Hûd -18- Kim ALLÂH’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve şâhidler de, “Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır” diyeceklerdir. Biliniz ki, ALLÂH’ın lâneti zalimler üzerinedir.

18/ el-Kehf -14-15- Kalkıp da, “Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilâh demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka ilâhlar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim ALLÂH’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?” dediklerinde onların kalblerine kuvvet vermiştik.

30/ er-Rûm -57- Zulmetmiş olanlara o günde özür dilemeleri faide vermez ve onlardan rızayı câlip bir şey de istenmeyecektir.

İstitab; bir kimsenin kendisini râzı ve hoşnut etmesini başkasından istemesi. Tevbe etmeleri, ibâdette bulunmaları gibi bir şey de kendilerinden istenmeyecektir. Çünkü artık bunların zamanı geçmiş bulunacak. (Ö.N.Bilmen)

61/ es-Saff -7- Kim, İslâm’a davet olunduğu halde ALLÂH’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? ALLÂH, zalimler topluluğunu hidâyete erdirmez.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Z
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,506 kez okundu
Block title
Block content