UZLAŞMA

4:128. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yâhut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allâh yaptıklarınızdan haberdardır.
8:1. Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allâh'a ve Resûlüne aittir. Onun için siz gerçekten mü'min kimseler iseniz Allâh'tan korkun da biribirinizle aranızı düzeltin. Allâh'a ve Resûlü'ne itaat edin.
49:9. Eğer mü'minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allâh'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adâletle düzeltin ve (her işte) adâletli davranın. Şüphesiz ki Allâh, adil davrananları sever.
49:10. Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allâh'tan korkun ki rahmete eresiniz.(*)
(*)Bu mübârek âyet-i celîle, dünyanın neresinde olursa olsun mü'minleri kardeş olarak ilan etmektedir. Ashabdan Cerir b. Abdullah, Hz. Peygamberin, kendisinden şu üç şeyi yapmak üzere biat istediğini bildirir: 'Namaz, zekât ve bütün müslümanların hayrını isteme (nasihat).' 'Müslümana kötü söz söylemek fâsıklık, onunla savaşmak küfürdür' (hadis-i şerif). 'Müslüman müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez, onu desteğinden mahrum bırakmaz. Bir kimse için müslüman kardeşini hakir görmek kadar büyük bir kötülük yoktur.' (hadis-i şerif)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
U - Ü
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,684 kez okundu
Block title
Block content