TEVÂZU

4/ EN-NİSÂ -36- ALLÂH'a ibâdet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, akrabâ olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sâhib olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz ALLÂH, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.
172- Hiçbir zaman Mesih de ALLÂH'ın bir kulu olmaktan çekinmez, ALLÂH'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzûruna toplayacaktır.
173- İnanıp güzel işler yapanlara gelince, onların mükâfatlarını eksiksiz ödeyecek ve lûtfundan onlara daha fazlasını da verecektir. ALLÂH'a kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azâb edecek ve onlar ALLÂH'dan başka kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
16/ EN-NAHL -23- Şüphesiz ki ALLÂH, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu ALLÂH, kendilerini büyük görüp hakk'kı kabûl etmeyenleri sevmez.
29- "O hâlde içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin" denir. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!
17/ EL-İSRÂ -37- Yeryüzünde kibir ve azâmetle yürüme! Çünkü sen aslâ yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
38- Kötü olan bütün bu yasaklar, Rabbinizin sevmediği şeylerdir.
25/ EL-FURKÂN -63- O çok merhametli ALLÂH'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu' ile yürürler ve câhil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) "selâm" derler (geçerler).
31/ LOKMÂN -18- "Hem insanlara karşı avurdunu şişirme (kibirlenme) ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü ALLÂH övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez.
19- Yürürken ölçülü, mûtedil yürü! Konuşurken sesini ayarla, bağırarak konuşma! Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir.
32/ ES-SECDE -15- Bizim âyetlerimize öyle kimseler îmân eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbîh ederler de büyüklük taslamazlar.

ALÇAK GÖNÜLLÜLERİ(MÜTEVAZİ İNSANLARI) MÜJDELE

22/ EL-HACC -34- Her ümmet için ALLÂH'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir ma'bede yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslîm olan müslümanlar olun. (Ey Muhammed!) ALLÂH'a itâat eden alçak gönüllüleri müjdele.
35- Ki ALLÂH anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan ALLÂH yolunda harcarlar.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
T
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,943 kez okundu
Block title
Block content