TAKLİT

2/ EL-BAKARA -170- Onlara: "ALLÂH'ın indirdiğine uyun." dendiği vakit de: "Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız." dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?
21/ EL-ENBİYÂ -51- And olsun ki biz daha önce İbrâhîm'e de rüşdünü vermiştik (akla uygun olanı göstermiştik). Biz onu biliyorduk.
52- O zaman o, babasına ve kavmine: "Bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir?" demişti.
53- Onlar: "Biz atalarımızı bunlara tapar bulduk" dediler.
54- İbrâhîm: "And olsun ki sizler de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz" dedi.
55- Onlar : "Sen bize gerçeği mi getirdin (Sen ciddî mi söylüyorsun), yoksa şaka mı ediyorsun?" dediler.
56- O şöyle dedi: "Hayır Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları O yaratmıştır. Ben de buna şâhidlik edenlerdenim."
57- "ALLÂH'a yemîn ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra, ben putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım."
58- Derken o, bunları parça parça etti. Yalnız kendisine başvursunlar diye onların büyüğünü sağlam bıraktı.
59- (Kavmi) "ilâhlarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zâlimlerden biridir." dediler.
60- (Bâzıları) "İbrâhîm denen bir gencin, onları diline doladığını duymuştuk" dediler.
61- "O hâlde onu insanların gözleri önüne getirin, olur ki (aleyhinde) şâhidlik ederler" dediler.
62- (İbrâhîm gelince ona) "Ey İbrâhîm! bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın?" dediler
63- İbrâhîm: "Belki onu şu büyükleri yapmıştır, konuşabiliyorlarsa onlara sorun" dedi.
64- Bunun üzerine vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) dediler ki: "Doğrusu siz haksızsınız."
65- Sonra yine (eski) kafalarına döndüler: "And olsun ki (ey İbrâhîm!) bunların konuşmayacağını (sen de) bilirsin." dediler.
66- (İbrâhîm) dedi: "O hâlde, ALLÂH'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz?"
67- "Size de, ALLÂH'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, siz hâlâ akıllanmayacak mısınız?"
31/ LOKMÂN -21- Onlara: "ALLÂH'ın indirdiğine tâbi olun!"dendiği zaman: "Hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa, onun ardınca gideriz." diyorlar. Ya şeytân onları cehennem azâbına çağırıyor idiyse de mi onlara uyacaklar?

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
T
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,594 kez okundu
Block title
Block content