NİSYÂN

NİSYÂN

*Sözlükte; “bir şeyi unutmak, kasten terk etmek ve gâfil olmak” anlamlarına gelen nisyan kavramı ve türevleri Kur’ân’da 45 defa zikrolunmuş ve bir şeyi kasıtsız olarak unutmak ve çoğunlukla bir görevi bilinçli olarak terk etmek ve ihmâl etmek anlamlarında kullanılmıştır. Efendimiz-aleyhisselâm-’ın beyânı vechile; insan unutarak bir şeyi yapmamasından veya terk etmesinden dolayı dinen sorumlu değildir. Çünkü unutma irâde dışı bir olaydır. (Diyânet)

9/ et-Tevbe -67- Münâfıkların erkekleri de kadınları da birbirlerinin aynısıdır. Kötü ve çirkini emrederler, iyi ve güzel olanı yasaklarlar, cimrilik ederler. Onlar ALLÂH’ı unutmuş, ALLÂH’da onları unutmuştur.. Muhakkak ki münâfıklar fâsık (yoldan çıkan)ların tâ kendileridir.

18/ el-Kehf -24- Ancak ALLÂH dilerse (yapacağım de). Ve unuttuğun vakit ALLÂH'ı an ve "Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir" de.

73- Mûsâ dedi ki: "Unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma."

 

Yazar:

Kategorisi:
N
Gönderi tarihi: 04-04-2011
1,428 kez okundu
Block title
Block content