Kur'an kelimeleri arasındaki sayısal uygunluk!

Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı kelimeler arasında sayısal uygunluk ve denklik vardır. Buna "Kelimelerin geçiş adetleri arasındaki tevafuk" denir.

Birbirine benzer veya zıt manada ki kelimeler aynı adette zikir edilmiştir.

Bunu, bir beşerin düşünmesi ve yapması mümkün değildir. O halde Kur'an, "Kelimelerinin geçiş adetleri arasındaki tevafukun" şehadeti ile Allah'ın sözüdür. Kur'an'da geçen tevafuklardan bazıları şunlardır;

 • Kur'an'da  "Gul" yani "de" emri 332 defa geçer, bu emrin  "dedi, dediler"   gibi fiil olarak kullanışı yine  332 defadır. Yani Allah "de" diyerek 332 defa emretmiş ve tam bu emre 332 defa icabet edilmiştir. 
 • Yedi gök  manasındaki "seb'a semâvat" tabiri gökler adedince;  7  defa geçer. 
 • Ay manasındaki  "şehrun"   kelimesi, bir yılın ayları kadar;  12  defa geçer. 
 • Gün manasındaki "yevm"   kelimesi, bir yılın günleri kadar;  365 defa geçer.
 • "Günler manasındaki  "eyyam" tabiri ise bir ayın günleri sayısınca;  30 defa geçer.
 • İman 25 defa, zıttı olan  küfür 25 defa.
 • Melek 88 defa,  şeytan 88 defa.
 • Dünya 115 defa,  ahiret 115 defa.
 • İblis 11 defa, istiâze yani "Allah'a sığınmak" 11 defa.
 • Harp 6  defa,  esir 6 defa.
 • İnsanın yaratılış maddeleri olan   "nutfe" 12 defa, "Tin" yani  toprak 12 defa. 
 • Hesap 29  defa, adalet manasındaki Adl 14 ve Kıst 15, toplam; 29  defa; yani hesap adaletin gereğidir.
 • Mağfiret yani  affetmek 234 defa  ceza ise, Allah'ın affı gazabını geçtiğinden mağfiretin yarısı kadar  117 defa.
 • İslam, Kur'an ve vahiy kelimeleri türevleriyle  70 şer defa.
 • Salat yani  "namaz" 67 defa ve zekât 32  defa olmak üzere toplam  99  defa zikir edilmiştir. Bu esma-ül hüsna sayısına denk gelir.
 • Salat türevleriyle 99  defa,  esma-ül hüsna adedince zikir edilmiştir.
 • Firavun 74  defa zikir edilmiştir. Buna karşı,  sultan 37, ibtila yani (imtihan) 37 defa, toplam 74 defa Kur'an'da geçmiştir. Yani firavun, imtihan olmuş sultandı.
 • Sabır 12 defa,  sıkıntı 12  defa.
 • Ebrar yani (iyiler) 6 defa eşrar yani (kötüler) defa.
 • Şems yani (güneş) 33  ve  nur 33 defa.
 • 27 peygamberin ismi 513  defa tekrar edilmiş, buna karşı  "Resul" kelimesi türevleriyle 513 defa zikir edilmiş.
 • Zulüm 15  defa  Kıst yani (adalet) 15  defa.
 • Rahmet 79  defa,  hidayet 79  defa, yani hidayet rahmetin bir tecellisidir,
 • Hıyanet 16  defa,  habis 16  defa.
 • Zekât 32 defa,  bereket 32 defa, yani zekât berekete sebeptir.
 • İnsan kelimesi 65 yerde zikredilmiş, buna karşı  insanın yaratılış safhaları da 65  ayette anlatılmış.
 • Bitki 26  defa,  ağaç 26 defa.
 • Şarap 6  defa,  sarhoşluk 6 defa. 
 • Yaz 5, sıcak 5, kış 5 ve soğuk 5 defa
 • Zengin 26fakir yarısı kadar  13  defa.
 • "Sizi yarattı"  tabiri  16 defa,  "ibadet edin" tabiri 16 defa, yani yaratılmak ibadet etmeyi gerektirir.
 • Rahim 114 defa,  Rahman yarısı kadar 57 defa.
 • Fiil 108  defa,   Ecir yani (ücret) 108  defa.
 • Hayat 145  defa, ölüm 145  defa.
 • Fayda 50  defa,  zarar 50  defa.
 • Musibet 75 defa  şükür 75 defa.
 • İnfak 73 defa,  rıza 73 defa.
 • Dalalet 17  defa,  ölüler 17 defa.
 • Sihir 60 defa,  fitne 60  defa.
 • Akıl 49 defa,  nur 49 defa.

Şimdi insaf ile düşünelim; bir beşerin, hele hele ümmî olan, okuma yazma bilmeyen bir beşerin bu tevafukları düşünerek yapması mümkün müdür? 

Eğer yapabilseydi, elbette yaşadığı asırda bunlardan bahse-der ve iddiasını ispata çalışırdı. 

Hâlbuki bu benzerlikler onun zamanından asırlar sonra, Kur'an'ı kelime kelime, harf harf inceleyen âlimler tarafından bulunmuştur. Demek bu işe o peygamberimizin iradesi ve ihtiyarı karışmamıştır. 

O halde bu kitap Allah'ın kelamıdır ve onun sözüdür. Ondan başka kimse bu kitaba sahiplik iddiasında bulunamaz. 

Ve gözünü kapatarak bu kitaba haşa bir beşer sözü diyenler, asla Kur'an'ın bu meziyetlerini izah edemezler. Onların hali, güneşe karşı gözünü kapatarak, güneşi inkâr eden ve kendine gece yapan ahmak insanların hali gibidir. 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Kur'an'ın Allah Kelamı Olduğunun Bazı Delilleri
Gönderi tarihi: 05-06-2010
7,869 kez okundu
Block title
Block content
mehmet tunç (doğrulanmadı)

alemlerin rabbi ALLAH'a hamd olsun. elbette inanmayanlar kafirdir.. bizi birer musluman, iman sahibi olarak yarattığı için rabbimize ne kadar secde etsek ne kadar hamd etsek azdir.. kuran asla kafirlerin iddaa ettiği gibi beşerlerin sözü değildir.. rabbimiz herseyi bilir onun takdirine canımız kurban..

Merve S. (doğrulanmadı)

nur kelimesinin iki yerde farklı sayılarla tekrarlandığı yazıyor.
"Akıl 49 defa, nur 49 defa"
"Şems yani (güneş) 33 ve nur 33 defa"
?????