EVLİLİK

2/ EL-BAKARA -221- Îmân etmedikleri sürece ALLÂH'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. ALLÂH'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü'min bir câriye ALLÂH'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Îmân etmedikleri sürece ALLÂH'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. ALLÂH'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, îmân eden bir köle, ALLÂH'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, ALLÂH ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.
4/ EN-NİSÂ -22- Geçmişte olanlar hâric, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur.
128- Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yâhûd yüz çevirmesinden endîşe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günâh yoktur. Sulh dâima hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve ALLÂH'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz ALLÂH yaptıklarınızdan haberdârdır.
130- Eğer ayrılırlarsa, ALLÂH bol lûtuf ve ni'metiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtâc bırakmaz). ALLÂH lûtfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sâhibidir.
5/ EL-MÂİDE -5- Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zinâ' etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse bütün işlediği boşa gider. Âhirette de o, ziyâna uğrayanlardandır.
24/ EN-NÛR -33- Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, ALLÂH kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sâhib olduğunuz kölelerden 'mükâtebe' yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. ALLÂH'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünyâ hayâtının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra ALLÂH (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
33/ EL-AHZÂB -52- Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile, başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sâhib olduğun câriyeler başka. Şüphesiz ALLÂH her şeyi gözetleyendir.

*EVLİLİĞİ TEŞVİK

24/ EN-NÛR -32- Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve câriyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakîr iseler, ALLÂH kendi lûtfu ile onları zenginleştirir. ALLÂH, (lûtfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.

*EVLENME İSTEĞİNİ SÖYLEMEK

2/ EL-BAKARA -235- Böyle kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veyâ gönlünüzde tutmanızda size bir vebâl yoktur. ALLÂH biliyor ki siz onları mutlaka anacaksınız. Fakat meşrû bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan iddet sona erinceye kadar da nikâh akdine azmetmeyin (kesin karar vermeyin). Bilin ki ALLÂH gönlünüzdekini bilir. Öyle ise O'nun azâbından sakının. Yine bilin ki ALLÂH çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
E
Gönderi tarihi: 18-11-2008
5,438 kez okundu
Block title
Block content