EMRİ Bİ-L MA’RÛF, NEHYİ AN-İL MÜNKER

EMRİ Bİ-L MA’RÛF (1), NEHYİ AN-İL MÜNKER (2)

 (1) Dinin emirlerini, Kur'âni ve İslâmi hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları emretmek ve teşvîk etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamağa sevk etmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi âdâbına itaat ve riayet ederek îfâ etmek lâzımdır, zira bu itaat da dinimizin emirlerindendir).

 “Ma’rûf; aklen ve şer’an güzel görünüp kitaba ve sünnete muvafık olan herhangi bir şey. Münker; bilâkis aklen ve şer’an çirkin görülüp kitaba ve sünnete muhalif bulunan herhangi bir şey.”(Ö.N.Bilmen)

 (2) Allâh'ın haram kıldığı şeyleri işlemekten men'etmek, haram işleri yaptırmamak ve buna çalışmak.

9/ et-Tevbe -112- (Bunlar), O tevbekâr olanlar, o ibâdet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rükû’ya varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip, kötülükten vazgeçirenler, ALLÂH'ın hudûdunu koruyanlar (emirleriyle yasaklarının ölçülerine riayet edenler)dır. Müjde ver o mü’minlere, müjde!

31/ Lokmân -17- "Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir."

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
E
Gönderi tarihi: 18-11-2008
1,928 kez okundu
Block title
Block content