DAĞLAR

DAĞLAR

13/ el-Ra’d -3- Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.

15/ el-Hicr -19- Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.

16/ en-Nahl -15- ALLÂH, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı.

20/ Tâ hâ -105- (Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak."

106- "Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak."

107- "Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin."

21/ el-Enbiyâ -31- Yeryüzünde, insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık, rahat gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik.

79- Biz onu (n hükmünü) hemen Süleymân'a bildirmiştik; (zâten) her birine hüküm ve ilim vermiştik. Dâvûd'la beraber tesbîh etsinler diye, dağları ve kuşları buyruk altına aldık. (Bütün bunları) yapan Biz idik.

27/ en-Neml -61- (Onlar mı hayırlı) yoksa, yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? ALLÂH'ın yanında başka bir ilâh mı var? Hayır onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar.

88- Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan ALLÂH'ın san’atıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

31/ Lokmân -10- O, gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar (sabit ve büyük dağlar) bıraktı ve orada her bir hayvandan üretti. Hem Biz gökten bir su indirdik de orada her güzel çiftten (veya her hoş çeşitten) bitkiler yetiştirdik.

35/ Fâtır -27- Görmedin mi ALLÂH gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var.

50/ Kâf -7- Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik.

77/ el-Mürselât -27- Orada yüksek yüksek dağlar oturtup da size bir tatlı su sunmadık mı?

78/ en-Nebe’ -6- Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

7- Dağları da birer kazık kılmadık mı?

79/ en-Nâzi’ât -32- Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

81/ et-Tekvîr -3- Dağlar yürütüldüğünde.

88/ el-Ğâşiye -19- Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş?

*DAĞLARDAKİ BEREKET

41/ Fussilet -9- De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir."

10- O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdîr edip, düzene koydu.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
D
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,815 kez okundu
Block title
Block content