BULUTLAR

2/ EL-BAKARA -164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, ALLÂH'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgârları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için elbette ALLÂH'ın birliğine deliller vardır.
13/ EL-RA'D -12- Size korku ve ümîd içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydâna getiren O'dur.
24/ EN-NÛR -43- Görmez misin ki ALLÂH bulutları (dilediği yere) sürüklüyor; sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasında yağmur çıkıyor. O, gökten, sanki oradaki dağlardan da dolu indirir. Artık onu dilediğine isâbet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar; bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı nerdeyse gözleri alır!
30/ ER-RÛM -48- ALLÂH O'dur ki, rüzgârları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken yağmuru görürsün, aralarından çıkar. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhâl yüzleri güler.
35/ FÂTIR -9- Rüzgârları gönderip bir bulut kaldıran da ALLÂH'dır. Derken Biz o (bulutu) ölmüş bir beldeye sevk etmişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayât veririz. İşte o dirilme de böyledir.
78/ EN-NEBE' -14- Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
15- Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
B
Gönderi tarihi: 18-11-2008
1,745 kez okundu
Block title
Block content