BİNALAR ALLÂH RIZÂSI İÇİN YAPILMALI

9/ ET-TEVBE -109- Binâsını, ALLÂH'a karşı gelmekten sakınma ve Onun rızâsını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır; yoksa yapısını, yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla berâber cehenneme yuvarlanan mı? ALLÂH zâlimler gürûhunu hidâyet etmez, umduklarına eriştirmez.
110- Onların kurmuş oldukları bu türlü binâlar, kalpleri parça parça olmadıkça, kalblerinde bir nîfak düğümü olup kalacaktır. ALLÂH, Alîm'dir, Hakîm'dir.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
B
Gönderi tarihi: 18-11-2008
1,930 kez okundu
Block title
Block content