AZGINLAR

 

-Tağa;  isyanda, itaatsizlikte sınırı aşmak. (Râgıb el-İsfehâni)

15/ el-Hicr -42- "Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur."

26/ eş-Şu’arâ -91- Azgınlar için de cehennem hortlatılmıştır.

92-93- Onlara, "ALLÂH'ı bırakıp da taptıklarınız, hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilir.

94- Ve arkasından hep onlar (putlar ve azgınlar) o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar.

95-96- Ve bütün o iblîs orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki:

97- "Vallâhi biz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz."

98- "Çünkü biz sizi, âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk"

99- "Ve bizi hep o günahkârlar saptırdı"

100- "Bak bizim için ne şefâatçiler var"

101- "Ne de yakın bir dost"

102- "Ah keşke (dünyaya) bir kere daha dönebilsek de, mü’minlerden olabilseydik."

103- Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır, oysa çokları îmân etmiş değillerdir.

37/ es-Sâffât -27- Onlar, birbirine dönmüş soruşuyorlar.

28- Onlar: "Siz bize (uğurlu görünerek) sağdan gelir dururdunuz" derler.

29- (İleri gelenler de) derler ki: "Hayır, siz inanmamıştınız."

30- "Bizim de size karşı bir gücümüz yoktu. Fakat siz azmış bir kavimdiniz."

31- "Onun için üzerimize Rabbimizin azab sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız."

32- "Evet biz, sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık."

38/ Sâd -55- Bu, böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fenâ bir gelecek vardır.

56- Cehennem! Ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşektir.

57- İşte artık tatsınlar onu ki, o kaynar su ve irindir.

58- Ve o şekilden çifter çifter tadacakları diğer acılar da vardır.

59- İşte şunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar.

60- (Arkadan gelenler öncekilere:) Derler ki: "Hayır, asıl size merhaba yok. Çünkü cehennemi bize siz takdîm ettiniz. Bakın o ne kötü yatak!"

61- "Ey Rabbimiz! Bize bunu takdîm edenin ateşteki azabını kat kat artır" derler.

62- Bir de derler ki: "Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir mü’minleri) niye göremiyoruz?"

63- "Onları eğlence yerine tutmuştuk ha! Yoksa bu gözler onlardan kaydı mı?"

64- Şüphesiz ki bu hakk'tır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır.

52/ et-Tûr -32- Onların akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

53/ en-Necm -50- O, helâk etti önce gelen Âd'ı.

51- Ve Semûd'u da bırakmadı.

52- Önceden de Nûh kavmini (helâk etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.

68/ el-Kalem -30- Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31- Yazıklar olsun bize, biz azgınlarmışız, dediler.

79/ en-Nâzi’ât -37- Artık her kim azgınlık etmiş,

38- Ve dünya hayatını tercîh etmişse,

39- Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir.

96/ el-Alâk -6- Hayır! Doğrusu  insan azgınlık eder.

7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

AZGINLARIN “SON DURAĞI”

78/ en-Nebe’ -21- Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.

22- Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.

23- Orada çağlarca kalacaklardır.

24- Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.

25- Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).

26- Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.

27- Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.

28- Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.

29- Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

30- (Onlara): "Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız" (denir).

(Bkz: Tâgut)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
A
Gönderi tarihi: 18-11-2008
4,002 kez okundu
Block title
Block content