ÂYETÜ'-L KÜRSÎ

ÂYETÜ’-L KÜRSÎ (*)

2/ el-Bakara -255- ALLÂH’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diri (hayy)dır, bütün varlığın idâresini yürüten (kayyum)dur. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzûrunda şefâat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsî’si, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

*Bakara sûresinin 255. âyetine denir. Âyet bu ismi içinde geçen “kürsi” kelimesinden almıştır. Âyet Allâh’ı tanıtmakta ve Allâh’ın ism-i a’zamını (en yüce ismi) içermektedir. Kur’ân’ın en yüce âyetidir. Efendimiz-aleyhisselâm-özellikle farz namazların arkasından, akşam, sabah ve yatağa yatınca bu âyet-i celîlenin okunmasını tavsiye etmiştir. (Diyânet)

-Lâ ilâhe illallâh, cümlesinde hem nefy hem de isbat vardır. Yani bir yönüyle red diğer yönüyle kabul. (Rûhu’l Beyân)

 

 

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
A
Gönderi tarihi: 28-08-2009
4,546 kez okundu
Block title
Block content